Strategien sikrer fodslaget

Jørgen Lykkemarks strategipapir betyder, at medarbejderne er afklarede med, hvor bedriften skal udvikle sig hen.

Grise og køer der trives = mennesker der trives.

Det er én af de formuleringer, man finder i Jørgen Lykkemarks bud på Dansk Landbrugs koncept: Holdning og ansvar på din bedrift.

Men hans strategi indeholder også en meget konkret målsætning om, at Vestergård på kort sigt skal fordoble produktionen og samtidig skal investere i så megen jord, at bedriften selv kan levere alt foder. For udviklingsretningen for bedriften er for Jørgen Lykkemark det centrale i den strategi, han har formuleret. Og han ser egentlig først og fremmest strategien som et ledelsesmæssigt værktøj:

"Den store fordel ved at have skrevet strategien ned er for mig, at man er sikker på, at de ledende medarbejdere har den samme strategi i baghovedet, som den man selv går efter. Nu ved alle vore medarbejdere, at vi går efter at fordoble produktionen og vil være selvforsynende med foder. Det har givet medarbejderne en afklaring, som de har reageret positivt på," siger Jørgen Lykkemark.

Var hjemmearbejde

Jørgen Lykkemarks inspiration til strategiarbejdet var et bestyrelsesmøde i Dansk Landbrug, som han tidligere har været medlem af, og hvor man så småt var begyndt at drøfte emnet.

Og for at prøve det af, blev bestyrelsen bedt om selv at levere input til, hvordan det kunne gøres.

"Peter Gæmelke bad os alle sammen om at aflevere sådan et stykke papir på bestyrelsesmødet måneden efter. Det gjorde Erik Poulsen og jeg så," forklarer Jørgen Lykkemark.

Hans eget "værdipapir" er bl.a. inspireret af de emner og beslutninger, som hans gårdråd havde arbejdet med i flere år.

Derfor er banken også i besiddelse af strategien, og det sikrer forudsigelighed og klarhed mellem Lykkemark og hans pengeinstitut.

Men strategien indeholder også en række pæne formuleringer om ansvarlighed i forhold til miljø, lovgivning og naboer.

Og netop derfor føler Jørgen Lykkemark det utrolig pinligt, at han med sig selv ved, at han lige p.t. har et problem med en udækket markmødding.

"Men den bevidsthed rummer jo også noget positivt," mener han.

christensen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle