Stubharver skal tilberede såbed

Pløjefri dyrkning, nye restriktioner for jordbearbejdning og obligatoriske efterafgrøder stiller nye krav til stubharver - og viden om at indstille stubharven afhængigt af formål og forudsætninger.

Landmænd skal lære at bruge stubharver til såbedstilberedning. Derfor arrangerede landboforeningen Gefion en stubharvedemonstration 26. april. Det er modsat sædvanlig praksis, hvor stubharver demonstreres om efteråret.

Det var en meget målrettet demonstration, idet kun et repræsentativt antal stubharver var udvalgt til fremvisning. Demonstrationen blev tilrettelagt af maskinkonsulent Christian Rabølle og planteavlskonsulent Leif Kildeby Nielsen, Gefion.

Stubharverne, der er de mest moderne udgaver, blev indstillet af specialister fra fabrikanter og importører efter rådgivernes retningslinjer, nemlig i to arbejdsdybder, fem og 15 cm dybde. Resultatet kunne næsten ikke blive andet end godt med al den tilstedeværende ekspertise.

Fra græs til såbed

Demonstrationsmarken, der tilhører Assendrup Hovedgaard ved Haslev, var med græsefterafgrøde, der har udviklet sig kraftigt i løbet af den seneste tid. Hele det harvede areal skal tilsås med majs.

Demonstrationen henvendte sig fortrinsvis til landmænd, der dyrker pløjefrit (muldsåning). Metoden består kort fortalt i at fremstille falsk såbed umiddelbart efter høst og senere harve arealet i 10-15 cm dybde før eller samtidig med såning om efterår eller forår.

Den øverlige harvedybde på fem cm, der blev vist, kunne være en falsk-såbeds-harvning efter høst, mens den dybere harvning kunne ske umiddelbart før såning af næste afgrøde.

Indstilling skal læres

"Vi har hørt om landmænd, der ikke kan få en ny stubharve til at arbejde efter forventningerne.

Derefter er en montør eller sagkyndig blevet tilkaldt. Harven blev derefter stillet korrekt, og så kunne den udføre et perfekt arbejde," siger planteavlskonsulent Leif Kildeby Nielsen, Gefion. Dermed understreger han, at viden om korrekt indstilling, altså den menneskelige faktor, er af stor vigtighed.

Formålet med forårs-stubharvedemonstrationen er derfor at formidle viden om indstilling af stubharver til det aktuelle formål.

"En forudgående spyd- og spadeundersøgelse skal afgøre harvedybden, når stubharven anvendes til såbedstilberedning på ikke-pløjet jord. Formålet med at bruge stubharver til såbedstilberedning er at løsne, blande og jævne jorden til såbed," siger Leif Kildeby Nielsen.

Stubharve-principper

Han understreger, at pakkervalsen har et vigtigt formål, nemlig at styre arbejdsdybden præcist.

En moderne stubharve af tandharvetypen består af en harvesektion med stive eller fjedrende (og stensikrede) tænder. Derefter følger en jævne-blande-sektion og afslutningsvis pakkervalsen.

"Pakkervirkningen er ikke så afgørende med de ret tunge og pakkervalseudstyrede harvesåsæt, der anvendes i moderne markbrug," siger Leif Kildeby Nielsen.

hoeg@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle