Super grovfoderkvalitet er godt for ko, klima og økonomi

Af Erik Andersen, ØkologiRådgivning Danmark

Alle ved, det er vigtigt - nogen gør det bare, og andre forsøger, men ofte lykkes det kun halvt! Sådan er det med grovfoderkvalitet. Nu er der så kommet et nyt perspektiv ind i det - klima.

Kvalitet

Kløvergræs er den afgørende faktor for, hvor meget grovfoder økologer får i køerne. Majs og diverse helsæd udgør ofte ikke mere end maks. 1/3 af grovfoderet, så kvaliteten af kløvergræsensilagen er altafgørende. Det handler om fokus, hvis målene skal nås, og det er der nogen, der mestrer.

Vi har i de sidste 4 år haft bedrifter med i Elitegrovfoder, og hvert år har de opnået en bedre kvalitet, målt på FK Org. Stof. Figuren viser, hvordan de 8 bedrifter, der var med i 2019, på alle slæt ud over 4. slæt præsterede en bedre kvalitet sammenlignet med de tilsvarende analyser i ØkologiRådgivning Danmark.

Klima

Hvordan kan en god grovfoderkvalitet have betydning for klimaet? Økologer skal have min. 60 pct. grovfoder i rationen, og det udfordrer. Forsøg har nemlig vist, at en øgning af tilskudsfoderandelen kan reducere metan-produktionen fra koen.

En øget grovfoderkvalitet og stivelsesindhold i fodringen har dog en positiv effekt på CO2 ækv. pr. kg EKM. Beregninger viser, at selv ved 60-70 pct. grovfoder vil en foderration med grovfoder af en høj kvalitet og et højt stivelsesindhold kunne reducere klimapåvirkningen med 2 pct. Der indgår en fjerdedel tørstof fra majsensilage i en sådan ration.

Økonomi

Ud fra Business Check Kvæg ligger den gns. fremstillingspris for økologisk grovfoder mellem 1,36-1,63 kr./FEN på sandjord i 2016-2018. Enhver økolog ved, at tilskudsfoder i den periode har ligget på et meget højt niveau. Derfor har substitutionsforholdet været meget gunstigt til grovfoderets fordel. Nu kan det komme til at forholde sig lidt anderledes i de næste par år, hvor korn kommer ned i pris. Det er, set ud fra koens metan-produktion, ikke så katastrofalt, da stivelse har en metan-nedsættende virkning.

Det overrasker nok de færreste, at udbytte og fremstillingspris pr. FEN hænger sammen. Hvis der dertil kan høstes en super kvalitet og opnås en lille klimagevinst i mark og stald, er det bare med at komme i gang.

Et sidste forhold, som gør sig gældende, er, at masser af grovfoder aldrig har gjort en ko noget skidt, tværtimod. God grovfoderhøst 2020!

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle