Sværere at forbyde pesticider

En ny ’Vejledning om Indsatsplaner’ præciserer, hvor meget der skal til for, at kommuner kan forbyde pesticider.

Kommuner skal virkelig have styr på detaljerne, hvis de vil forbyde brugen af godkendte sprøjtemidler hos landmænd. Det præciserer Miljøstyrelsen i en vejledning om indsatsplaner, som blev offentliggjort i sidste uge.

Vejledningen vækker opsigt hos landmænd i Aarhus, Aalborg og Sønderborg Kommuner, som er blevet mødt med krav om, at de skal stoppe brugen af sprøjtemidler på en lang række arealer. Det er langt fra alle, der er med på den, fordi det vil have drastiske konsekvenser for, hvad de kan dyrke på de omfattede marker.

Gamle midler tæller ikke

Vejledningen præciserer først og fremmest, at når sprøjtemidler er godkendt af Miljøstyrelsen, er der allerede taget højde for forsigtighedsprincippet, når det gælder 90 til 95 procent af de danske jorde. Så kan kommuner ikke påberåbe sig dette princip. Kommunerne kan heller ikke med henvisning til fund af sprøjtemidler, der ikke længere må bruges, kræve, at man skal ophøre med at sprøjte arealer med lovlige midler.

Det fremgår også, at man heller ikke umiddelbart kan bruge statens udpegning af områder, hvor grundvandet er særlig følsomt som argument for sprøjteforbud. Det kræver konkrete undersøgelser.

Mere præcis

Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, glæder sig over den nye vejledning.

»Den kunne vi godt have brugt for længe siden. Den giver et mere sikkert og præcist administrationsgrundlag på flere vigtige områder«, siger han.

Han hæfter sig ved, at man med den nye vejledning får præciseret, at en kommune ikke kan lave deres eget udvidede forsigtighedsprincip.

»Jeg vil vove den påstand, at med den vejledning i hånden, havde vi ikke haft de sager, vi har i Aarhus, Sønderborg og Aalborg«, siger han.

Samtidig forventer han, at Miljø- og fødevareklagenævnet lægger vejledningen til grund for deres afgørelser.

Hos Aalborg Kommune mener teamkoordinator Lise Højmose Kristensen ikke, at den nye vejledning giver anledning til at foretage en anden vurdering. Aarhus Kommune ønsker at undersøge vejledningen nærmere, inden man udtaler sig til LandbrugsAvisen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle