Soen kan godt passe 15 grise med 14 patter
Selv om soen typisk kun har 14 patter, viser ny afprøvning, at soen kan passe 15 grise.

Er der behov for at flytte den sidste gris fra soen, fordi der ikke er patter nok?

Ja, vil mange soholdere nok mene, men en ny afprøvning fra Seges Svineproduktion viser, at den opfattelse bør ændre sig.

For soen kan godt passe 15 grise, selv om den ofte kun har 14 patter.

»Ofte flytter man grisen til en ammeso for, at der minimum er en patte til hver gris. Flytning til et nyt kuld medfører ofte uro og nedsat trivsel hos pattegrisen. Vi har undersøgt, hvorvidt der er behov for at flytte grise ved søer med 14-15 patter med en kuldstørrelse på 15 pattegrise. Er søerne velfungerende, er der potentiale for at opnå en høj egenfravænning ved at lade soen passe sine egne grise«, siger Vivi Aare-strup Moustsen, chefforsker hos Seges Svineproduktion.

Det blev afdækket i en afprøvning med søer, der passede 15 grise uden supplerende mælk.

På dag 21 passede søerne i afprøvningen i gennemsnit 14 grise med gennemsnitlig vægt på 6,5 kg pr. gris. Ved søer med 15 patter og 14 grise dag 21 var kuldvægten 92,4 kg på dag 21, og den gennemsnitlige daglige kuldtilvækst var 3,3 kg/dag fra dag 0-21.

Ved søer med 14 patter og 14 grise dag 21 var kuldvægten 90,7 kg, og den gennemsnitlige daglige kuldtilvækst var 3,3 kg/dag fra dag 0-21.

»Den gennemsnitlige daglige kuldtilvækst, pattegrisenes gennemsnitlige daglige tilvækst og den gennemsnitlige fravænningsvægt var ikke signifikant forskellige hos søer med henholdsvis 15 og 14 funktionelle patter«, lyder en af konklusionerne i afprøvningen.

På baggrund af afprøvningens resultater lyder anbefalingen, at søernes pasningsevne skal vurderes for hver enkel so. Er søerne velfungerende og har 14-15 patter, er der potentiale for, at 15 pattegrise kan opnå en vægt på 6,5 kg ved fravænning.

Kræver en ekstra indsats i farestalden

At lægge en ekstra gris til soen end den har patter kræver dog øget fokus på management. Seges Svineproduktion har gennemført en erfaringsindsamling med Aarhus Universitet i otte besætninger, som over 52 uger i gennemsnit havde 13-14 fravænnede pr. fravænning. Alle otte besætninger benyttede faste procedurer for at opnå dette.

»Afprøvningen, erfaringsindsamlingen og øvrig litteratur peger på, at for at opnå høj fravænning, når søerne lægges systematisk ud med flere grise end antal patter, kræver det en betydelig ekstra indsats i farestalden. Det kan være i form af opsyn, hurtig reaktion på det, man ser, og mere fokus på soen – herunder antal funktionelle patter - samt brug af ammesøer og eventuelt supplerende ernæring«, fortæller hun.

Ved kuldudjævning til 15 griser falder behovet for ammesøer, og flytning og sammenblanding af grise reduceres, samtidig med at der kan opnås en højere fravænningsalder.

»Samlet vil det kunne øge pattegrisenes vægt og tarmfunktion ved fravænning«, siger Vivi Aarestrup Moustsen.

Faktaboks

Afprøvningen

  • Der indgik søer fra 16 ugeholdmed i alt 73 søer med 15 patter og 73 søer med 14 patter. Ved kuldudjævning blev patte-grise, som blev vurderet til at veje cirka 900 gram og nedefter, flyttet til mindste-amme, og de indgik således ikke i afprøvningen. 
  • Søerne blev fodret tre gange dagligt, pattegrisene blev tildelt tørfoder, og der blev ikke tildelt supplerende mælk.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle