Svineproducent er ny formand for Nordsjællands Landboforening

200 medlemmer og gæster var mødt op til årets generalforsamling i Nordsjællands Landboforening.

Lars Jonsson, 55 år, er netop valgt som ny formand for Nordsjællands Landboforening ved foreningens generalforsamling, hvor de fremmødte overværede to veloplagte beretninger fra hhv. bestyrelse og direktør. Der er i år tilbagebagebetalt 1 mio. kr. i medlemsrabatter.

Lars Jonsson har været konstitueret næstformand i bestyrelsen siden daværende formand Herdis Lindegaard Jespersens bortgang i maj 2016. Lars Jonsson driver 2 ejendomme med 300 ha og Antonius-slagtesvin.

Søren Hansen, næstformand siden 2011 og konstitueret formand, ønskede ikke at stille op som formand, men ønskede at genopstille som næstformand. Søren Hansen modtog genvalg og kunne samtidig fejre sit 25 års jubilæum i bestyrelsen for Landboforeningen.

Nærhed og nærvær

I bestyrelsens beretning, fremlagt af konstitueret formand Søren Hansen, var der bl.a. fokus på den vækst og fremgang, der er i foreningens rådgivningssselskab Agrovi, som den 1. januar kunne udvide rådgivningen med 2 nye kontorer ved Holbæk og i Nr. Alslev på Falster.

Udvidelsen kommer som følge af en omhyggelig og visionær strategiproces, som selvstændigt og uafhængigt har involveret bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne i Agrovi. Der er stor enighed og fælles fodslag om en ekspansiv plan for rådgivningsvirksomheden, - i praksis en plan, hvor Agrovi med fortsat høj kvalitet i løsningerne skal være et stærkt rådgivningsselskab på ”hjemmemarkedet” her i Nordsjælland, men også brede sig ud over landet.

»Bestyrelsen har en stærk tro på Agrovis decentrale strategi. Andre steder i landet slår rådgivningsvirksomhederne sig sammen eller aftaler samarbejde. Vores holdning er, at det først og fremmest gælder om nærhed og nærvær samt empati for de medlemmer og kunder, der søger rådgivning i Agrovi,« fastslog Søren Hansen.

Miljø og natur

De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fik særlig opmærksomhed, idet lodsejere i Egedal kommune som de første i Danmark har fået påbud om at ophøre med at bruge planteværnsmidler på deres arealer. Sagen føres i dag som principsag af Landbrug og Fødevarer. Bestyrelsen har desuden stor bevågenhed på Nationalparken Kongernes Nordsjælland, der i august 2016 blev vedtaget af forligspartierne. Siden vedtagelsen og frem til 1. februar har kommunerne haft travlt med at få flere private lodsejere med. For landboforeningen var det vigtigt at gøre medlemmerne opmærksomme på, at deltagelse er baseret på frivillighed, men at man ikke kan komme ud igen, når man først er med, og at man derfor skal gøre det klart, hvilke konsekvenser det kan have at være med. Lige nu er 10 pct. af arealet privatejet. Nordsjælland har fået endnu en park, Naturpark Mølleåen. Landboforeningen har sikret sig en plads i naturparkrådet, så landbrugsinteresserne også bliver varetaget dér. I den kommende tid bliver det også i vandrådene, at der skal arbejdes hårdt for at gøre vores indflydelse gældende, bl.a. ved at skabe alliancer, berettede Søren Hansen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle