Svineproducenter skal straffes hårdt

EU-Kommissionen står fast på krav om løsgående søer fra årsskiftet.

EU-Kommissionen ryster fortsat ikke på hånden men står fast på kravet om, at alle drægtige søer i EU skal slippes fri af bokse og holdes i løsdrift senest ved årsskiftet 2012-2013.

Det var meldingen fra EU-Kommissionen til EU's landbrugsministre på et rådsmøde tidligere på sommeren. Her gjorde kommissionen det klart, at den forventer, at svineproducenter, der ikke lever op til kravet, vil blive 'straffet hårdt' af medlemsstaterne.

Kommissionen advarede samtidig om, at der vil blive rejst traktatkrænkelsesager mod medlemsstater, som ikke efterlever og håndhæver 2013-reglerne.

Ingen sanktionsmulighed

EU-Kommissionen understregede dog også, at EU-lande, som opfylder kravet rettidigt, ikke selv må forhindre, at der kommer ulovligt produceret svinekød ind i landet.

Det bekræfter veterinærdirektør Per Henriksen, Fødevarestyrelsen.

»Fødevarestyrelsen har ingen sanktionsmuligheder over for de øvrige EU-medlemslande. Men vi vil selvsagt tage problemstillingen op med Kommissionen, hvis vi bliver bekendt med, at der er medlemslande, der ikke lever op til reglerne og dermed får en uberettiget konkurrencefordel,« siger han. Per Henriksen tilføjer, at det ikke er praktisk muligt for styrelsen at gennemskue, hvilket svinekød eller hvilke forarbejdede produkter med svinekød fra andre EU-lande, der stammer fra besætninger, som ikke lever op til 2013-kravene. »Dels kan vi ikke se det af mærkningen af hverken fersk kød, pølser eller skinker, da EU ikke har et mærkningskrav om produktionsforholdene. Dels kan vi ikke analysere os frem til dyrenes opvækstbetingelser.«

Op til myndighederne

Dermed er det ifølge Per Henriksen helt op til de nationale myndigheder at håndhæve og sanktionere 2013-kravene.

»De virksomheder, der sælger svinekød til Danmark, skal være godkendt og under tilsyn af de nationale myndigheder, som altså har ansvaret for, at de nationalt lever op til de fælleseuropæiske krav til dyrevelfærden,« siger han. Per Henriksen tilføjer, at han 'slet ikke' er i tvivl om, at høj dyrevelfærd i staldene på længere sigt gavner dansk fødevareproduktions omdømme og giver danske producenter en konkurrencefordel. På mødet oplyste Kommissionen ifølge Fødevareministeriets referat, at 18 af EU's 27 medlemsstater p.t. venter at opfylde kravet ved årsskiftet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle