Svineproduktion med stor kontrast: Danmark vs. USA

Sammenlignes forholdene for danske svineproducenter med de amerikanske, er der tale om markante forskelle på mange områder.

Efter tre intense år på dyrlægeuddannelsen i København drog jeg til USA i januar for at blive fuldtidsmedarbejer hos en amerikansk svinedyrlæge i Minnesota, der ejer en svinebesætning med 1.400 søer, et ophold, der kun varede et par måneder pga. covid-19, men alligevel gav et lærerigt afkast.

Grisene i den amerikanske besætning ligner fuldstændig grisene i en dansk standard konventionel svinebesætning. Der er dog en verden til forskel, når det gælder lovgivning, staldforhold og pasning af dyrene.

Løs lovgivning i USA

Delstaterne i USA har en stor frihed til at fastsætte deres egne retningslinjer, når det kommer til svineproduktion. Der er umiddelbart ikke tale om deciderede krav, men om anbefalinger, som svineproducenterne helst skal overholde. Det samlede svineerhverv i USA har dog udviklet et godkendelsesprogram, hvor en besætningsejer én gang skal gennemføre et interview og have et enkelt besøg i staldene. Herigennem bliver staldforholdene og dyrevelfærden eftertjekket i forhold til delstatens anbefalinger. Efter godkendelsen bliver der ikke udført kontrol igen hos svineproducenten.

I Danmark har vi til gengæld en omfangsrig og detaljeret regulering af svineproduktionen gennem bekendtgørelser og love. Fødevarestyrelsens veterinærenhed kontrollerer jævnligt dyrenes forhold ude i de danske stalde. Foregår der noget uacceptabelt ude hos en landmand, får det konsekvenser for den pågældende person. Denne form for statslig velfærdskontrol er ikke-eksisterende i USA.

Fleksible staldforhold

På min daværende arbejdsplads i Minnesota bærer staldforholdene præg af, at der ikke er mange krav på dette område. Søerne kan være opboksede gennem hele levetiden, og der skal ikke tages hensyn til belægningsgrad og areal.

Beskæftigelses- og rodematerialer til grise er et krav i Danmark, men ikke i USA. I besætningen i Minnesota var der derfor ikke et eneste halmstrå, træmateriale eller lignende til dyrene.

Produktionsresultater

Danmark leverer bedre resultater på visse produktionsparametre, mens USA ligger foran på andre. Danmark indtager førerpositionen, når det bl.a. kommer til levendefødte og antal fravænnede pr. kuld og dødelighed i klimastalden. Drejer det sig i stedet om bl.a. fodereffektivitet, kuld pr. årsso og produktionsomkostninger ligger USA foran Danmark. Faktisk er USA sammen med Brasilien førende på verdensplan, når det kommer til produktionsomkostninger pr. kg produceret slagtekrop.

På trods af lave produktionsomkostninger, er svineproduktion i USA dog ikke en guldgrube, da afregningsprisen også er lav. Til sammenligning estimerer Seges, at den gennemsnitlige afregningspris i Danmark i 2018 var 9,36 kr./kg slagtekrop, mens den i USA var svarende til 9,01 kr.

Overordnet set er det især færre lovkrav, mindre velfærdskontrol, frie tøjler til landmændene og lavere produktionsomkostninger, der adskiller amerikansk svineproduktion fra den danske.

Faktaboks

Besætningen i USA

  • Beliggende i Minnesota.
  • Ejet af svinedyrlæge Mike Mohr.
  • Besætningen udgøres af 1.400 DNA Genetics søer.
  • Medarbejderne er primært brasilianske.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle