Swap fra fast til variabel rente

Med den aktuelle situation på realkreditmarkedet, hvor risikotillægget på de lange renter giver en træghed i nedadgående retning, har der ikke været de store muligheder for at konvertere. Samtidig er der også en forhøjet dansk F1-rente, hvilket ligeledes begrænser gevinsterne ved en omlægning.

Alternativet kan derfor være en swap fra en tre- eller fem-årig dansk rente til en tre-måneders variabel rente i euro. En fem-årig dansk swaprente er i skrivende stund cirka 3,17 procent mod en eurobor3-rente på 1,77 procent, hvilket giver et spænd på cirka 1,4 procent, hvorfra der skal trækkes omkostninger til marginal og funding.

Kombinationen med et bagvedliggende fastforrentet kreditforeningslån og en renteswap fra fast til variabel rente medfører en fortjeneste, hvis renten falder yderligere, og modsat at den løbende likviditet bliver mindre, hvis den korte rente stiger.

Dertil vil formueeffekten ved faldende lange renter være stort set neutral, da værdien af swappen i et scenarie med faldende renter vil blive positiv samtidig med, at der er bund under kursen på kreditforeningslånet. I et scenarie med stigende renter vil formueeffekten være positiv, da varigheden på kreditforeningslånet er størst. Det vil sige, at den negative markedsværdi på swappen vil blive modvirket af en større kursgevinst på realkreditlånet ved stigende lange renter.

Tages skatten med i betragtning, bliver formueeffekten endnu større ved et scenarie med stigende renter, da kursgevinsten på kreditforeningslånet er skattefri, mens kurstabet på swappen er fradragsberettiget.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle