SyreN i top

Håndtering af landbrugets miljøproblemer var temaet blandt de bedste maskinstande.

"Vi har løst landbrugets vanskeligheder med miljøproblemer på en effektiv og sikker måde," siger Morten Toft, Biocover, som vandt konkurrencen om årets maskin- og produktstand på Landsskuet.

Det har taget fire år at udvikle SyreN, som i grove træk er en tilsætning af svovlsyre til gyllen under udbringning, så lugtgenerne minimeres, ammoniakfordampningen nedsættes og mængden af plantetilgængeligt kvælstof øges.

"Vi har udviklet SyreN, idet nedfældning af gylle giver et stort udbyttetab, og med lovkravet om nedfældning fra årsskiftet vil landbruget skønsmæssigt miste 190 mio. kr. i udbyttetab," lyder forudsigelsen fra Morten Toft.

Et GPS-system overvåger mængden af tilsat svovlsyre, så landmanden til enhver tid kan dokumentere mængden af forbrugt svovlsyre.

"Den største hurdle har været at få lov til at køre med syre på offentlige veje, men vi har barrikaderet pallen med svovlsyre bag et mekanisk, kontrolleret gitter, så landmanden kan skifte syrebeholder fra traktorsædet.

Høj- og lavteknologi

Spaltegulv med fem procents åbning, som er egnet til både sengestalde med madrasser og sandsenge, gav Landbrugets Nærbutik/ Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik andenpladsen i konkurrencen, som er afgjort af et dommerpanel bestående af aktive landmænd.

Tredjepladsen gik til Masytec, som lancerede en lavteknologisk smørepumpe til primært bindeapparater.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle