Syv vrede landmænd klager til kommissær

Fravalg af omfordelingsstøtte i den danske CAP-plan bringer Danmark på kant med intentionerne i EUs landbrugsreform. Det mener syv landmænd, som beder EUs landbrugskommissær om at se kritisk på planen.

EUs landbrugskommissær Janusz Wojciechowski bør tænke sig godt om, før han godkender den danske CAP-plan. Det mener syv medlemmer af Familielandbruget, som har skrevet brev til kommissæren.

I brevet protesterer de imod, at regeringen - i forståelse med Landbrug & Fødevarer - har fravalgt at gøre brug af omfordelingsstøtte, hvor 10 pct. af støtten udbetales som en særlig høj støtte til de første hektar.

»Vi har med glæde konstateret, at De har sagt, at der vil blive holdt øje med, at landene implementerer CAP-reformen, så den lever op til beslutningerne og kravene. Det mener vi på ingen måde, at den danske implementering gør med fravalget af den obligatoriske omfordelingsstøtte«, skriver de syv.

Omfordeler to mia.

»Det her handler om at holde liv i vores landdistrikter ved at sørge for, at der er plads også til de mindre landbrug ude i vores lokalsamfund«, siger en af brevskriverne, Tommy Dideriksen, næstformand i Familielandbruget Sydvest.

Sagen er dog ikke krystalklar, for EU-landene har lov til at vælge andre modeller til at omfordele. I CAP-planen henviser regeringen til beregninger, som viser, at både afskaffelsen af betalingsrettigheder og de nye ecoschemes vil omfordele støtte fra større til mindre bedrifter. I alt mere end 2 mia. kroner. Det vil derfor være med risiko for konkurser og insolvens, hvis der indføres omfordelingsbetaling oven i en afskaffelse af betalingsrettighederne, mener regeringen.

De syv familielandbrugere er dog helt uenige i, at udjævning og ecoschemes kan gælde for omfordeling fra små til store bedrifter.

»Udjævning flytter penge fra landmænd med betalingsrettigheder med stor værdi til landmænd med betalingsrettigheder med standardværdi. Udjævningen flytter derfor ikke penge fra de store til de små landmænd«, skriver de. De henviser også til, at ecoschemes er ’frivillige ordninger, som alle kan søge’.

L&F sagde ja

De syv brevskrivere er alle medlemmer af Familielandbruget, hvis ledelse i L&F har sagt god for den danske CAP-plan.

»Det siger noget om, hvordan magten er fordelt i primærbestyrelsen. Derfor har vi valgt at gå solo som almindelige, menige medlemmer«, siger Tommy Dideriksen.

Lone Andersen, formand for Familielandbrugssektionen, bekræfter, at Familielandbruget har nikket til fravalget af omfordelingsstøtte. Både i respekt for flertallet og ud fra en opfattelse af, at både udjævning og ecoschemes rent faktisk vil omfordele støttemidler fra især kvægbrugere og fra store til mindre bedrifter.

»Men vi har ytringsfrihed, og de syv er i deres gode ret til at mene noget andet«.

I L&F har EU-politisk chef Niels Lindberg Madsen endnu ikke hørt, hvordan EU-Kommissionen stiller sig til den danske CAP-plan. En første tilkendegivelse ventes inden udgangen af marts, men den endelige godkendelse ventes først til september, siger han.

»Alt for sent for landmændenes planlægning«, mener L&F.

Faktaboks

Store variationer i EU:

  • Foreløbige indikationer tyder på, at der vil være en stor variation i, hvordan EUs medlemslande implementerer omfordelingsstøtten.
  • Det oplyser Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle