Tænketank skal klima-benchmarke dansk landbrug mod resten af verden

Der er godt belæg for at hævde, at dansk landbrug er blandt de meste klimaeffektive i verden, når man ser på udviklingen i ressourceudnyttelsen og vurderinger fra anerkendte forskere.

Nu vil Landbrug & Fødevarer imidlertid have en mere sikker viden at arbejde ud fra. Derfor har man hyret World Resources Institute (WRI) til at gennemføre en analyse, hvor dansk landbrug benchmarkes mod andre regioner og specifikke lande. WRI er en global non-profit tænketank med hovedkvarter i Washington D.C. og den største af sin slags på området.

”Når vi skal arbejde med at få en fødevareproduktion, der er i bedre klimabalance, så er det vigtigt at vide, hvor vi selv står i forhold til de andre lande. De data og analyser der ligger er af ældre dato og ikke altid med det bedste og mest opdaterede datagrundlag, så derfor har vi entreret med WRI, som er bredt respekteret for deres forskning og uafhængighed. Med deres medvirken kan vi få en sober og veldokumenteret benchmarking af dansk landbrug”, fortæller Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer.

Mange besøg

WRI har i denne uge besøgt en række virksomheder, organisationer og myndigheder for at indsamle data og forberede analysearbejdet. Det er blandt andet Danish Crown, Arla, universiteterne i Aarhus og København, Klimarådet, Danmarks Naturfredningsforening og Concito, ligesom man også har været på bedriftsbesøg.

De data arbejdes der videre med i de kommende måneder, og Niels Peter Nørring forventer, at analysen er færdig i begyndelsen af 2020.

”Benchmarkingen er det centrale, men i aftalen ligger der også, at WRI i deres afrapportering leverer anbefalinger til, hvordan vi kan komme videre med klimaoptimeringen af den danske produktion”, siger Niels Peter Nørring, som glæder sig til, at analysen bliver færdig.

”Jeg håber og tror selvfølgelig, at WRI vil bekræfte vores klare vurdering af, at vi ligger i toppen med hensyn til klimaeffektivitet. Under alle omstændigheder kan analysen kun være med til at kvalificere debatten og give os input til at komme videre med vores vision om et klimaneutralt dansk landbrug i 2050”, siger klimadirektøren.

Faktaboks

L&F og klimaet

  1. Vision: L&F fremlagde tidligere på året en klimavision. Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Det betyder, at vi ikke skal udlede flere klimagasser, end vi optager, og vi vil bidrage med grøn, bæredygtig energi.
  2. Vigtige Indsatsområder: Jordfordeling; Udtagning af lavbundsjorde. Bygninger;Modernisering af stalde. Viden;Prioritering af klimaforskning i landbruget. Energi; Landbruget som leverandør af bæredygtig energi.
  3. Topmøde: For at manifestere det danske fødevareerhvervs førerposition i klimaeffektiv produktion vil L&F holde årlige klimatopmøder. Det første i begyndelsen af 2020

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle