Tab ved undergødskning af vinterhvede

Scenarie: Kornpris: 192 kr. pr hkg Kornpris: 140 kr. pr. hkgOptimalt:Kg N pr. hektar: 217 195

Udbytte, hkg pr. ha: 93,4 93,8Efter normer:Kg N pr. hektar: 144 144

Udbytte, hkg pr. ha: 88,8 88,8

Tab indtjening, kr. pr. ha: 1.261 563

Note: 102 forsøg i vinterhvede 2008-2012. Kilde: Videncentret for Landbrug.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle