Test af vinterraps på jord med kålbrok

LRØs plantedag, Plantetræf, viste skrækeksemplet på, hvad kålbrok kan gøre ved vinterraps

Kålbrok er en lurende risiko, når vinterraps dyrkes for ofte i sædskiftet. Skrækeksemplet på hvor galt det kan gå med vinterraps på jord, som er inficeret med kålbrok, kunne alle få at se på det årlige Plantetræf, som LRØ afholdt onsdag på forsøgs- og demonstrationsarealet Bygholm Videncenter.

Her står parceller med sorter af vinterraps, som er mere eller mindre ødelagt, dog med undtagelse af sorten Mendel, der er resistent overfor kålbrok og tydeligvis klarer forholdene markant bedre end de øvrige. Rødderne af de svagelige planter viser problemets kerne, nemlig større eller mindre svulster, som nu er delvis gået i forrådnelse.

Tidligere kålroer

Markens historie handler om, at der her for mange år siden blev dyrket kålroer til landbrugsskolens køer og siden hen vinterraps i 2008. Den landmand, som nu lejer jorden, oplevede i sidste sæson store problemer med vinterraps på marken, og da analyser viste massiv forekomst af kålbroksvampen, lå det lige for at bruge marken til en sortsafprøvning for kålbrok.

»Mendel er ganske vist resistent overfor kålbrok, men den ligger også lavere i udbytte end andre sorter, så dyrkning af Mendel eller tilsvarende sorter er ikke vejen frem,« siger landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret Planteproduktion.

Hvad med efterafgrøderne?

På samme mark skal der næste sæson anlægges et landsforsøg med efterafgrøder, for at finde ud af, hvor modtagelige eksempelvis sorterne af sennep og olieræddike er for kålbrok. Når efterafgrøder skal fylde enorme arealer, er det naturligvis vigtigt at vide, om efterafgrøderne opformerer kålbrok.

Der anbefales sædvanligvis fire-fem år frie år mellem korsblomstrede afgrøder for netop af undgå kålbrok.

Ifølge Ghita Cordsen Nielsen er kålbrok muligvis allerede mere udbredt i jorden, end de fleste er klar over. Ud over for hyppig dyrkning af vinterraps består en mulig risiko for opformering i, at spildraps på nogle marker får fem-seks uger til at etablere sig, før jordbehandling og såning i efteråret. Det er rigeligt tid for kålbrok til at etablere sig og dermed give smitten videre.

Kålbrok kan leve i jorden i mange år, og svampen trives især på jorde med lavt Ph. Kalkning og dræning kan derfor bidrage til at undgå sygdommen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle