Test din bedrift for Integreret Plantebeskyttelse

Tag temperaturen på hvor tæt din bedrift er på at anvende integreret plantebeskyttelse (IPM), som er et EU-krav for alle landmænd fra 2014

Tag en test og find ud af, hvor tæt din bedrift er på at producere efter principperne for Integreret Produktion (IPM). Det er nu muligt, efter at Videncentret for Planteproduktion i Skejby har udviklet et et helt nyt point-system for IPM - i samspil med rådgivere, IPM-demonstrationsværter og styregruppen for IPM-projektet.

»Pointsystemet skal bruges på hver enkelt bedrift og være med til at gøre IPM mere konkret for de danske landmænd og dermed lettere at føre ud i praksis. Men det er også et pejlemærke for den aktuelle praksis og landmændenes bevågenhed over for IPM,« fortæller landskonsulent Poul Henning Pedersen, Videncentret Planteproduktion.

Baggrunden er et EU-lovkrav om, at alle landmænd i EU fra 2014 skal dyrke efter IPM-principperne. Hvilket vil sige at forebygge, overvåge og bekæmpe efter behov under hensyn til økonomi. Og bagefter evaluere og følge op.

Forebyggelse tæller højt

»Pointsystemet går op til 100 point. Og forebyggelse af problemer ved at vælge et sundt sædskifte, sunde sorter og en god dyrkningsteknik tæller relativt høj med hele 40 point, fordi det er en vigtig del af IPM-principperne,« siger Poul Henning Pedersen.

Til sammenligning tæller IPM-princippet om at undgå resistens via middelvalget kun fem point. Og at vælge ikke-kemiske metoder kun med otte point ud af 100.

IPM-pointsystemet består af et spørgeskema med en masse spørgsmål. Det tager ca. en halv time at udfylde, men det er nødvendigt for at komme hele vejen rundt, mener landskonsulenten.

»Men så får man også straks svaret på, hvor ens bedrift ligger i forhold til principperne for IPM.«

IPM-point

Scorer man samlet set kun 0-15 point, lyder konklusionen, at det er økonomisk fordelagtigt for bedriften at udnytte mulighederne for at forebygge problemer med ukrudt, svampe og skadedyr og bekæmpe disse efter behov.

Scorer man 30-40 point, får man at vide, at der sikkert er gode muligheder for at forbedre den nuværende drift.

Scorer man 70 point, har man fortsat uudnyttede muligheder. Og er man helt oppe på 90-100, udnytter man alle muligheder og forebygger og bekæmper efter nøje vurdering af behov.

»Jo højere point, jo bedre er det selvfølgelig. Men er man i den høje ende, er det ikke nødvendigvis bedre at få 100 end 90. For 90 er måske det økonomisk bedste valg,« understreger Poul Henning Pedersen.

Se spørgeskemaet på www.dansk-ipm.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle