Them investerer i bedre mælk på gårdene

Them Andelsmejeri gennemfører et staldskoleprojekt for at forbedre mælkens kvalitet.

Et lavere celletal skal gavne hele vejen fra koen til osten, som fremstilles på mejeriet.

Det er tanken bag et staldskoleprojektet, som Them Andelsmejeri i disse måneder ruller ud hos andelshaverne. Inddelt i små grupper skal andelshaverne lære af hinanden og få motivation til at styrke arbejdet for at forbedre mælkekvaliteten hjemme på gårdene.

»De overordnede tanker bag celletalsprojektet er, at lavt celletal er udtryk for ko-sundhed. En høj ko-sundhed giver et lavt sygdomstryk i besætningen. Samtidig har mælken en højere værdi for mejeriet, fordi vi kan spare ressourcer i forædlingsprocessen. Og endelig smager slutproduktet - osten - langt bedre, hvis råvarens kvalitet er i top,« forklarer Alette Algreen-Ussing, direktør hos Them Andelsmejeri.

Selv små skridt tæller

Staldskoleprojektets mål er, at de 58 millioner kg mælk, som indvejes på det midtjyske mejeri, skal have et gennemsnitligt celletal på 100.000. Til sammenligning er celletallet på landsplan tæt på 220.000.

Foruden at deltage i staldskoleprojektet, hvor andelshaverne mødes på skift hos hinanden, får de alle et besøg af en kvalitetstekniker, som gennemgår malkestalden og foretager en dynamisk måling på malkeanlægget.

»Kvalitetsteknikeren besøger, gården før staldskolen finder sted, så vi har et objektivt grundlag at diskutere ud fra,« fortæller dyrlæge Michael Farre, Seges Kvæg, som er tovholder på staldskoleprojektet.

Foruden at levere en bedre råvare til mejeriet motiveres andelshaverne også af en revideret afregningsmodel, som forøger betalingen ved selv små forbedringer af mælkens kvalitet.

»Endelig må man ikke glemme den motivation, som landmænd kan give hinanden. De lytter meget efter kollegers erfaringer og råd,« pointerer Michael Farre.

Sort på hvidt

Motivation kan andelshaverne også finde til den årlige generalforsemling i mejeriet. Her lister Alette Algreen-Ussing de enkelte andelshavere op efter mælkekvalitet samt opnået kvalitetstillæg.

»Nogle får sig en aha-oplevelse, når de sort på hvidt kan se, hvor meget ekstra de kan tjene på at forbedre mælkens kvalitet,« fortæller hun.

Staldskoleprojektet løber foreløbig et år, men direktøren er allerede nu ret sikker på, at projektet fortsætter.

»Erfaringerne er så positive, at vi godt tør sætte barren lidt højere næste år,« afslører hun.

Faktaboks

Them Andelsmejeri

  • 27 andelshavere, heraf fire økologiske
  • Indvejer 58 millioner kg mælk på årsbasis
  • Har tidligere gennemført vedr. termokim
  • Har iværksat måling af hæmstof på gårdniveau

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle