"Tiden er til tilbygninger og skrabede løsninger"

Hos Dansk Landbrugsbyggeri er der blevet betydeligt længere mellem de store projekter. Byggefirmaet er i højere grad involveret i tilbygninger til eksisterende stalde og nybygning af prisbillige ungdyrstalde.

Der er langt fra sidste års tegninger til tegningerne på Michael Dalsgaards tegnebræt her i januar 2012. Både i antal og indhold.

Før var staldene projekter på barmark, præget af velfærdsløsninger for dyr og mennesker. Sådan er det ikke længere.

"Et eksempel er de dyre kostaldsbyggerier med malkerobotter og velfærdsafdelinger til de ansatte. De er reduceret betydeligt det sidste års tid," forklarer Michael Dalsgaard, som er bygningskonsulent hos Dansk Landbrugsbyggeri.

Han ser en klar tendens til, at kvægbrugerne i langt højere grad end tidligere har fokus på udbyttet af investeringerne, og derfor ikke resolut vælger det bedste produkt hvis prisen er for høj.

Malkerobotter ud af stalden

"Hvor man tidligere ville vælge et dyrt, men godt gulv på gangarealerne, da vælger man i højere grad de billige gulvtyper suppleret med klovvask i dag," forklarer Michael Dalsgaard.

Hvor Dansk Landbrugsbyggeri har mærket en klar nedgang i byggeri af kostalde, så er der stadig ungdyrstalde at projektere og bygge.

"Flere kvægbrugere vælger at forlænge kostalden med tre-fire spær, men ungdyrstaldene er stadig ofte nybyggerier. Men de er billige," siger Michael Dalsgaard.

Oftest er teknikken det dyreste i stalden, og derfor vælger flere landmænd de tekniske hjælpemidler fra.

"For år tilbage byggede vi næsten udelukkende kostalde med malkerobotter, men i dag er der flere steder, hvor vi tager malkerobotterne ud og erstatter med malkestalde," siger Michael Dalsgaard. Forklaringen er oftest manglende tilfredshed med malkerobotternes arbejde og vedligeholdelsesudgifter.

Nybyggerierne med malkerobotter er reduceret til 25-50 procent af tidligere, oplyser Michael Dalsgaard.

Velfærd til kvæg stadig i høj kurs

"Det nye hit er tilbygningerne, hvor vi laver flere mindre løsninger med velfærdsafdelinger til kalve og højdrægtige køer, og endelig bygges der også silohuse og foderopbevaringspladser," siger Michael Dalsgaard.

Velfærdsafdelingerne til kælvningsperioden og kalvenes første leveuger er der ikke sparet på i samme omfang som ved malkekøerne, og Michael Dalsgaard ser det som en bevidst strategi fra landmandens side - value for money. Hvor er pengene bedst givet ud?

"Byggebranchen ligger ikke helt stille, og det er vores vigtigste signal at sende. Derfor vil vi på Nutrifair vise eksempler på de forskellige og anderledes løsninger, som vi arbejder med," siger Michael Dalsgaard.

mogensen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle