Tjek nu lys og ventilation

Tilskud til energibesparelser er blevet mindre, men der stadig besparelser, det er værd at tage med.

Ændringen af energisparetilskuddet fra energiselskaberne har lagt en dæmper på, hvor attraktivt det er at investere i energibesparelser. Siden nytår har det opnåelige tilskud været noget i retningen af en fjerdedel af, hvad man før har kunnet få i tilskud, og som gjorde investeringer i energi overordentligt attraktive. Der er dog stadig områder, hvor tilbagebetalingstiden vil være kort, påpeger Flemming Pedersen, teamleder hos Agrinord.

»Hvis man har et gammelt ventilationsanlæg i svinestalden, forventer vi, at der vil være penge at spare på at skifte det ud og også med kort tilbagebetalingstid,« siger han.

Der er inden for de senere år kommet langt mere energieffektive ventilationsanlæg, der kan reducere energiforbruget med cirka 15 procent.

»Det bliver trods alt til en del på et år,« siger han.

LED-belysning

Et andet område, Flemming Pedersen peger på, at man skal være på mærkerne, er med hensyn til udskiftning til LED-belysning. Der er stadig landmænd, der kører med lysstofrør, som bruger langt mere energi. Konvertering til LED-belysning kan med en forholdsvis beskeden investering give en betydeligt årlig besparelse, vurderer han.

Hvis man vil have tilskuddet med, skal man dog vente med at bestille varen hjem, til man har talt med sin energirådgiver.

»Han vil kunne regne ud, om det kan betale sig. Men det er også vigtigt, at man ikke går i gang med noget, før man har fået tilsagn om energisparetilskud. Går man for tidligt i gang, får man ikke noget tilskud. Det skal først godkendes af energiselskabet,« understreger han.

Nye regnemetoder

Når energiselskaberne giver landmænd tilskud til energiforbedringer, er det, fordi de ved lov er pålagt at indberette en fast årlig mængde energibesparelser til Energistyrelsen. Den kan de eksempelvis finde ved at købe den af en landmand. Siden nytår har der dog været nye og meget detaljerede retningslinjer for, hvordan man regner besparelsen ud. Det har i praksis resulteret i, at besparelserne er mindre end tidligere, og dermed er tilskuddet også mindre.

»Kravene til dokumentation er steget ganske betydelig, hvilket kan gør det svært at hente de faktiske besparelser hjem,« siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle