Tjen 2.000 kr. på at bytte vårbyg ud med gas-majs

4.000 hektar er i år tilsået med majs til tyske biogasanlæg, og der er brug for to-tre gange større arealer alene til tyskerne, vurderer chefkonsulent. Med Grøn Vækst kan markedet vokse eksplosivt.

"Majs skal sammenlignes med andre vårsåede afgrøder. Majs til tyske biogasanlæg giver, forsigtigt skønnet, 1.500-2.000 kr. mere i dækningsbidrag end vårbyggen," siger chefkonsulent Bo Secher, Landbrugsrådgivning Syd, om potentialet i at dyrke majs til tyske biogasanlæg.

Han vurderer, at der i år er tilsået omkring 4.000 hektar med biogas-majs i Sydjylland. Men alene den tyske efterspørgsel kan med den fortsatte vækst af antallet af biogasanlæg hurtigt blive to-tre gange større. For tyskerne har ikke selv plads til mere majs. Og bliver Grøn Vækst-planerne, der vil sende halvdelen af gyllen gennem biogasanlæg, realiseret, vokser behovet for biogas-majs eksplosivt.

Ukompliceret afgrøde

"Majs er ret ukompliceret at dyrke. Når du er færdig med ukrudtssprøjtningerne, passer den stort set sig selv frem til høsten i september-oktober. Dermed giver den også nogle arbejdsmæssige fordele, fordi høsten kan spredes ud over en længere periode. Endelig er majsen mere dyrkningssikker end vårbyggen på den uvandede sandjord," forklarer chefkonsulenten.

Tyskerne anbefaler visse særligt biogasegnede sorter, og det er der ifølge Bo Secher god fornuft i, fordi majs til biogas skal opfylde andre dyrkningsmål end silomajs eller kolbe- og kernemajs. Til biogas handler det ganske enkelt om at få dyrket så mange ton kulstof som overhovedet muligt, og det er ikke noget særsyn at se tre meter høje biogas-majsplanter.

Tyskerne afregner efter udbytte ab mark og sørger selv for snitning og ensilering, men i de fleste tilfælde skal der afsættes plads til en markstak, hvorfra majsen så løbende hentes. Men med en tørstofprocent over 30 og ofte endnu højere, bør det være uproblematisk.

Sikker afsætning

Chefkonsulenten vurderer, at afsætningssikkerheden til de tyske biogasanlæg er stor. Anlæggene støttes af den tyske stat med en høj pris for den producerede strøm, så økonomien i anlæggene hænger godt sammen.

Desuden har Landbrugsrådgivning Syd på grund af den store lokale interesse for biogas-majsdyrkning været behjælpelig med at skaffe landmændene et særligt EU-energitilskud, som i 2007 lå på 25 euro pr. hektar og forrige år på 35 euro, svarende til ca. 260 kr. pr. hektar. Tilskuddets endelige størrelse afhænger af det tilskudsberettigede areals størrelse i forhold til en samlet, fast EU-pulje.

"Det er såmænd ikke så kompliceret. Der skal sættes kryds det rigtige sted på enkeltbetalingsskemaet, og så skal der afleveres en garanti og en kontrakt samt en høsterklæring, inden pengene kommer til udbetaling. Direktoratet for FødevareErhverv var bare ikke selv opmærksomme på det her, men det har vi så hjulpet direktoratet med at blive," forklarer Bo Secher og skønner, at rådgivningen på den måde har samlet i alt 300.000-400.000 kr. op til fordeling mellem områdets landmænd med biogasmajs.

"Det er ikke afgørende for økonomien i det her, men det er da en velkommen bonus de fleste steder," slutter chefkonsulenten.

solhoej@landbrugsavisen.dk

Læs mere

om majs til biogas i fagmagasinet MARK nr. 6/2009, der udkommer i næste uge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle