Tre dygtige mælke-producenter efterlyst

HiSpec vil teste potentialet for ydelsesfremgang og bedre fodereffektivitet med NIR-sensormåling af tørstofindholdet i hver eneste grabfuld grovfoder. Det kan ifølge udenlandske erfaringer give tæt på 3.000 kroner ekstra pr. ko.

Det er velkendt, at den faktiske tørstofprocent i ensilagestakken kan variere fra top til bund, fra side til side og efter de aktuelle nedbørsforhold. Det er også velkendt, at næringsstofindholdet i ensilage ændrer sig over tid.

I forhold til disse ændringer og variationer giver foderanalyser kun et øjebliksbillede fra den dag, de blev lavet. Dermed kan den faktiske fodring ende med at variere en hel del fra både dag til dag og måned til måned.

Det vil HiSpecs danske importør og forhandler i samarbejde med sin leverandør af veje- og managementsystemer, italienske Dinamica Generale, ændre på i samarbejde med tre dygtige mælkeproducenter med mindst 250 køer og godt styr på deres produktion.

Korrigerer for variationer

De skal nemlig teste systemet precisionFEEDING, hvis vigtigste komponent er et NIRS-sensorsystem, der monteres i grabben på læsseredskabet og måler tørstofprocenten i hver eneste grabfuld.

Tørstofprocenten bruges til at korrigere det antal kilo af foderet, der skal læsses, så der fodres så ensartet som overhovedet muligt fra læs til læs i forhold til den lagte foderplan. Korrektionen sker automatisk i computeren på mixervognen ud fra den aktuelle foderplan, så monitoren løbende viser det aktuelle og tørstofprocent-korrigerede tal for, hvor meget ensilage der skal læsses.

2.800 pr. ko

Kombinationen af en ydelsesfremgang ved en mere ensartet fodring og en øget fodereffektivitet kan ifølge beregninger fra et norditaliensk landbrugsuniversitet på en konkret italiensk norditaliensk mælkeproduktion før og efter introduktionen af precisionFEEDING give et plus på knap 700.000 kroner om året i en besætning med 250 køer. Dertil kommer også en række sundhedsmæssige fordele, opnået sammen med den økonomiske gevinst over en tre måneder efter introduktionen af systemet

Om der kan opnås lige så store gevinster under danske forhold, skal som nævnt nu testes.

I øjeblikket drøfter kvægbrugskonsulent Niels Bastian Kristensen, Seges Kvæg, et eventuelt samarbejde med HiSpec omkring testen af precisionFEEDING.

Faktaboks

Tørstofvariationer

  • Ensilagestakkens form og placering har betydning
  • Stakke med afgrøder fra forskellige marker samt samensilering af flere afgrøder kan også variere i tørstofprocent
  • Endelig spiller management ved indlægning og udtagning en rolle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle