Tre løftede pegefingre om biogas

Efter det brede forlig på landbrugsområdet, er der ingen tvivl om, at biogas kan blive en vigtig del af løsningen på landbrugets klima- og kvælstofudfordringer, samtidig med at det kan blive basis for samfundets cirkulærer grønne omstilling. Det kræver bare, at alle er ligevægtige parter i udviklingen.

Vi må desværre konstatere, at alt for mange løber rundt med skyklapper på. Mange ser kun sin egen del af helheden, hvorefter de udtaler sig eller agerer efter kortsigtede tanker. Det er ødelæggende for branchen og klimaet. Vi forspilder som samfund potentielt en historisk mulighed.

Der er grund til at løfte en advarende pegefinger til alle de centrale aktører.

Advarsel til politikerne

Mange politikere udtaler, at biogas er for dyrt, og der er afsat alt for mange penge til biogas på finansloven. Nogen siger endda, at landmanden ikke må tjene på biogas.

Når vi nu efter landbrugsaftalen skal nå bindende klimamål, er spørgsmålet stadig, hvordan man beregner det, hvordan man kontrollerer det – og det vigtigste – hos hvem tæller de forskellige klimatiltag.

Indtil videre har rigtig mange andre brancher pyntet sig med landbrugets fjer, da udgangspunktet for deres klimatiltag er vores produkter. Landmanden skal – selvfølgelig – krediteres for vores input.

Hvis politikerne ikke accepterer den fundamentale kendsgerning, så sker der det stik modsatte af klimavenlig omstilling.

Nemlig at landmanden tinges til at stoppe produktionen, og dermed produceres ingen biogas. Alternativt bliver landmanden nødt til at pløje gyllen eller halmen ned i stedet for at levere den til energiproduktion, fordi han skal gøre sin egen produktion mere klimavenlig.

Så vil energisektoren og transportsektoren være rigtig langt fra at nå deres mål, samtidig med at landbrugsproduktionen og især husdyrproduktionen vil falde drastisk.

Det kan ikke være i samfundets interesse.

Derfor skal de aktuelt rekordhøje gaspriser ikke modregnes statstilskuddet, før branchen har haft mulighed for at udnytte situationen til at fremme investeringerne.

Advarsel til biogasselskaberne

Vi har pt. historisk høje gaspriser, og ingen ved, hvor længe det fortsætter. Biogasselskaberne må forstå, at hvis landmanden ikke kan se, at der både er en fornuftig økonomi og klimaforbedring på landbrugsbedriften, så stopper råvareleverancerne meget snart, og det er uanset om der er en langtidskontrakt eller ej. Efter landbrugspakken er landmanden så hårdt presset på flere fronter, samtidig med at husdyrsektoren trækkes hårdt i støtten, så det bliver afgørende for biogassens fremtid, at de høje priser ikke ene falder i biogasselskaberne lommer.

De tårnhøje gas- og elpriser kan kun komme landmanden til gode, når staten har reduceret tilskuddet, så fordi vi har et forkert afregningssystem, er det ene og alene staten, der tjener på det højprismarked, vi har i dag. Hvis man tror på markedsværdien af den grønne omstilling, så vil de høje prisniveauer fortsætte, og derfor skal der findes en kontraktmodel, hvor både en del af pengene og klimaforbedringerne tilgår landmanden.

Ellers stopper biogasproduktionen langsomt men sikkert, og det har ingen i Danmark gavn af.

Advarsel til landmanden

En stærk advarsel skal lyde til landmændene: Skriv nu ikke under på nogen langtidskontrakter med dine biomasser eller for den sag skyld klimakontrakter, før de politiske klimaforhandlinger er på plads, og vi fra Landbrug & Fødevarer siger god for det.

Det kan friste meget, når der viftes med hurtige penge her og nu, men pas nu på. De hurtige indtjeninger kan vise sig at blive meget dyre, den dag vi kender alle kommende lovkrav.

Vi kan også se, at rigtig mange landmænd, der har nogle gamle kontrakter til biogas eller halmvarme, bør komme i gang med genforhandling, fordi de om kort tid kan blive de store tabere.

Det gælder også, selvom de har været presset af store udbud, eller biogasselskaberne har presset på for at der overhovedet kan komme et projekt, eller kommunen i byggesagsbehandlingen har krævet biogas.

Du skal som landmand huske, at der skal være klimagevinst for dig og dermed dine produkter samt en sund økonomi for dig som landmand.

Landbruget kan være en nøgle til den billigste grønne omstilling af samfundet, men vi kan ikke gøre det uden penge, og der er intet i landbrugspakken, der hjælper landmandens økonomi til de kommende tiltag og krav på dette område.

I modsætning til landbruget, så har de andre sektorer friværdi og større indtjening, og samtidig får de større tilskud til den grønne omstilling.

Hvis vi gør det her rigtig, så vil samfundet få den største og billigste grønne omstilling, også selvom staten ikke får deres reduktioner i biogastilskuddet med baggrund i de høje gas- og elpriser.

Får landmanden til gengæld en normal del af de høje gas- og elpriser, så vil det for samfundet være den billigste grønne omstilling, eksempelvis ca. 1/5 af den pris pr. Ton CO2e det koster samfundet at omstille til elbiler.

Derfor skal landmanden ikke føle, at han står med hatten i hånden. Han skal bare have den del af værdien, som der er normalt i et produkts værdisætning

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle