Trump og renterne

Hvad betyder den nye præsident Trump egentlig for renterne? – et spørgsmål, mange nok stiller sig.

Af Jens Schjerning, cheføkonom, Agrocura.

De danske landmænd har ikke nævneværdigt ændret deres finansiering, dvs. at mellem 90 og 92 pct. af den samlede gæld stadig ligger i variable lån. Ud fra vores konjunkturmodel, ligger vi i den sidste fase af en højkonjunktur, hvor vores bedste skøn er, at en ny recession ser dagens lys omkring 2018-2019. Det betyder, at renten altid falder i en lavkonjunktur. Jeg tror ikke, at Den Europæiske Centralbank, ECB, når at få startet med at hæve renten. Det bliver formentligt kun centralbanken i USA, der hæver renten og får det kun gjort et par gange mere. Derfor skal vi på ingen måde frygte en stigende kort rente. De lange renter kan dog trækkes lidt med op, før en ny tilbagetrækning i økonomien kommer. Netop bekymringen omkring Trump og stigende renter i USA behager ikke den finansielle sektor. Derfor ser vi i øjeblikket et stigende krav om mere fast rente. Derfor skal du have styr på din strategi på renteområdet for at forsvare de variable lån.

”America First”

Trump vil indføre ”America First”. Han har talt for at indføre importtold og for at beskytte amerikanske virksomheder mod billig import fra f.eks. Kina og Mexico mv. Der er to hovedeffekter i dette:

1.: Det kan give et boost til de amerikanske virksomheder, som vil opleve et stort opsving i efterspørgslen. Derfor vil den økonomiske vækst stige i hvert fald på kort sigt. Protektionisme er inflatorisk, for når konkurrencen falder, vil virksomhederne ud over at vækste og hyre medarbejdere forsøge at sætte priserne op. Derfor er det understøttende for økonomien på kort sigt og degenererende på lang sigt. Effekten er øget inflationspres, som vil medføre et stigende pres på renterne - især de lange renter. Inflationen i USA er allerede steget til 2,5 pct.

2.: Hvis Trump lægger sig ud med Kina i en handelskonflikt, sidder Kina med en effektiv voodoo-dukke i hånden. Kineserne ejer knap 30 pct. af den amerikanske statsgæld. Den Kinesiske centralbank bruger de amerikanske statsobligationer, T.-notes, til at styre deres valuta, Renminbi/Yuan, som stadig er linket til dollar. I takt med, at Kinas økonomi vokser, herunder med eksport til USA, har Kina været nødt til at akkumulere de amerikanske statsobligationer for at holde kursen på yuan lav. I den proces har Kina været med til at holde renterne nede, og de har generelt fået en god kapitalforretning med stigende obligationskurser.

Kina har skarpladt våben

I tilfælde af handelskonflikt kan Kina ændre strategi, idet deres behov for at købe obligationer falder. Indbygget i denne reducerede efterspørgsel er implicit rentestigninger og en svækket dollar alt andet lige. Derfor vil Kina medvirke til at give sig selv tab på deres amerikanske obligationer - både på kurs og på dollaren. Derfor er det et incitament i sig selv til at sælge obligationer for ikke at lide et alligevel uundgåeligt kapitaltab. Samtidig kan Kina hermed give Trump en økonomisk lærestreg igennem et hurtigt salg, som kan generere en hurtig og stor rentestigning. Det, som Trump i øjeblikket signalerer, er sprængfarligt på obligationsmarkederne i USA. Der hviler et potentiale til markante rentestigninger i et sådant scenarie, og det har potentiale til at give et chok til økonomien. Det bliver spændende at følge situationen, og om Kina gør alvor af at sælge markant ud af deres beholdning af amerikanske statsobligationer.

Brud på en 8-årig trend?

De amerikanske renter stiger selvfølgelig mere, idet landet har Fed, som hæver renten. ECB trykker penge til ultimo 2017 og vil selvfølgelig i denne forbindelse ikke hæve renten. Derfor er der også grænser for, hvor meget den lange rente kan stige. Men der er dog plads til udvidelse i renteforskellen mellem de korte og lange renter. I vedlagte graf ses, at den danske 10-årige statsrente tester en 8-årig nedtrend på renten ved 0,35 pct. Et brud over vil være et markant signal. Hvis det sker, så kan denne rente stige til 1 pct. - måske 2 pct. Hold derfor godt øje med denne tendens i den kommende periode.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle