Tvungne efterafgrøder truer

Generelt går det godt med at placere de frivillige målrettede efterafgrøder, men de er ujævnt fordelt.

Hvis ikke der snart kommer gang i tegningen af frivillige målrettede efterafgrøder, vil der være flere områder i landet, der får obligatoriske krav. Det forudser Steen Bonde, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

»Overordnet set går det godt med at placere efterafgrøderne, men der er områder, hvor der næsten ikke er søgt eller søgt meget lidt. Ansøgningerne er stagneret, så der kan være grund til at komme med en opfordring nogle steder«, siger han.

Risiko for tvang

Behovet for målrettede efterafgrøder er 114.000 hektar, og der er foreløbig ansøgt om 95.000 hektar. Dermed mangler der i alt 19.000 hektar, svarende til 16 procent. I store dele af landet er man da også helt i mål. Mest mangler der på Falster, Lolland, Nordsjælland, Djursland og det østlige Jylland. Derfor opfordrer Steen Bonde til, at landmænd og planteavlskonsulenter går ind og tjekker, hvor der mangler efterafgrøder. Hvis ikke de kommer ad frivillig vej, vil Landbrugsstyrelsen være nødsaget til at tvinge dem igennem. Forskellen er, at hvis man søger frivilligt om at udlægge efterafgrøder, får man en kompensation på 700 kr. pr. hektar, men ender det med tvang, bliver det uden kompensation.

Er det en reel trussel?

»Man kan sagtens nå at få ansøgninger nok inden 20. april, men vi får ikke mange lige nu, og kommer de ikke, så kommer der et obligatorisk krav, selv om vi nødig vil det«, siger han.

Bank på døren

Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, opfordrer også til, at man lige får tjekket, om der er fuldtegnet med efterafgrøder dér, hvor man bor.

»Hvis man ryger ind i obligatoriske krav, giver de tab, men man kan stadig nå at få kompensationen, hvis man søger nu«, siger han.

Han peger på, at de frivillige målrettede efterafgrøder er den modydelse, landbruget har fået, da Landbrugspakken kom med højere gødningsnormer.

»Derfor opfordrer vi konsulenterne til at kigge på kortene og banke på døren hos landmændene og sige, at der lige er nogle penge, der skal samles op«, siger han.

På landmand.dk kan man se, om man har marker, hvor der kan søges om tilskuddet på 700 kr. pr. hektar til efterafgrøder af hensyn til grundvandet og kystvandene.

Faktaboks

Baggrund

  • Målrettede efterafgrøder reducerer udledningen af kvælstof til grundvandet og kystvande
  • De skal kompensere for, at landmænd med Fødevare- og landbrugspakken fik lov at gøde markerne mere
  • I særligt udpegede områder kan man få 700 kr. pr. hektar for at udlægge efterafgrøder
  • De målrettede efterafgrøder skal etableres i efteråret 2018

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle