Udbytterne skal op – ikke ned

DEBAT

I LandbrugsAvisen 10. januar siger fødevareminister Dan Jørgensen: »Økologi hænger sammen med offentlige goder som biodiversitet, pesticidfrit vand, mindre N-udvaskning, bedre økonomi og beskæftigelse«.

Der kan sættes alvorlige spørgsmålstegn ved argumentationen. Biodiversiteten i verden fremmes ved, at man øger effektiviteten i det europæiske landbrug – ikke ved at sænke den, ved overgang til økologisk drift.

Det er ikke givet, at N-udvaskningen er lavere ved økologisk markbrug, måske tværtimod. Hvis økonomien er bedre, er der næppe grund til politisk at fremme en produktion.

Har vi opnået noget positivt, hvis prisen for at nedsætte udbytterne i landbruget er udledning af flere klimagasser, dårligere biodiversitet og mere usikker fødevareforsyning i globalt perspektiv? Og sætter det et af Danmarks store eksporterhverv i en dårlig konkurrencesituation?

Jeg har ingen problemer med, at man vil fremme økologi, jeg har problemer med argumentationen for det. En af fremtidens rigtig store udfordringer er at lave mad nok til ni mia. mennesker, og for at det kan lade sig gøre, så skal udbytterne op – ikke ned.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle