Svar:

Normalt skal udgifter til køb af en landbrugsejendom deles i to dele.

Den ene del er rådgivning vedrørende den løbende drift, som for eksempel udarbejdelse af budget i forbindelse med købet, og den del af udgifterne er fradragsberettiget i indkomsten i købsåret efter statsskattelovens regler, da det er udgifter for at erhverve, sikre og vedligeholde ens indkomst.

Den anden del af udgiften vedrører selve det at gennemføre handlen og udarbejdelse af skødet, stempling og tinglysning af handlen m.v. Disse udgifter vedrører ens formue og ikke den løbende drift, og de er derfor ikke direkte fradragsberettigede her og nu. De tillægges købesummen for ejendommen og for den del, der vedrører afskrivningsberettigede aktiver, som f.eks. bygningerne bliver afskrevet sammen med afskrivningen af bygningerne over de kommende år.

Momsudgiften skal også deles i to dele, nemlig den del der vedrører de erhvervsmæssige aktiver, og det er den største del og den del der vedrører de private aktiver, og det er typisk stuehuset på ejendommen. Den del kan ikke trækkes fra, da der ikke er fradragsret ved køb af en bolig.

Palle Høj

Skatteekspert

Heden & Fjorden

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle