Udlicitering af kvier til gensidig glæde

Mælkeproducenterne er glade for at udlicitere kvierne, og kviehotelejerne er glade for at passe dem. Økonomien er i de fleste tilfælde også tilfredsstillende, viser ny FarmTest.

Af Ole W. Rasmussen

Mælkeproducenterne er glade for udlicitering af kvier, og nogle har ligefrem udlicitering som første prioritet. Andre ville dog helst have kvierne hjemme men har ikke mulighed for det.

Rigtig mange kviehotelejere - som er tidligere mælkeproducenter - er også meget glade for deres nye beskæftigelse som kviepassere.

Det fremgår af en ny FarmTest der beskriver samarbejdet mellem kviehotelejer og mælkeproducent, og hvilke erfaringer parterne har gjort sig. 28 kviehoteller og 30 mælkeproducenter har deltaget i undersøgelsen.

Som nævnt har kviehotelejerne selv været mælkeproducenter, og over halvdelen af dem har etableret kviehotel, fordi en udvidelse af besætningen ikke var aktuel eller mulig. Samtidig ville mange af dem gerne blive boende på ejendommen. Mælkeproducenterne har udliciteret kvierne, fordi de ønsker bedre pasning af og mere fokus på kvierne, eller fordi de mangler jord for at kunne udvide mælkeproduktionen. Eller begge dele.

Pasningsaftaler

På nær én havde alle kviehotelejerne et problemfrit samarbejde med deres mælkeproducenter.

Samarbejdet bygger på tillid, og næsten alle udtrykte, at god kemi, kommunikation, tillid og gensidig respekt mellem parterne er meget vigtigt.

Langt de fleste - 86 procent - af kviehotellerne baserer samarbejdet på en pasningsaftale, mens syv procent benytter sig af køb/tilbagesalgsaftaler, og syv procent har begge typer aftaler.

Pasningsaftalen er en aftale mellem en landmand der ikke har mælkeproduktion og en mælkeproducent om pasning af kvieopdrættet. Opdrættet opstaldes hos kvieproducenten, som således er ansvarlig for pasningen.

Ved en køb/tilbagesalgsaftale køber kvieproducenten kviekalvene af mælkeproducenten og sælger dem tilbage til ham, før de kælver. Det vil sige, at kviehotelejeren ejer kvierne, mens de er hos ham.

Skriftlig kontrakt

»Selvom der er god kemi og stor tillid mellem parterne, bør der altid udformes en skriftlig kontrakt,« understreger konsulent Anne Marcher Holm, Dansk Kvæg, i FarmTesten.

93 procent af kviehotellerne havde da også - eller var ved at udarbejde - en skriftlig kontrakt med mælkeproducenten.

Økonomien i kviehoteller og udlicitering er generelt også i orden. 61 procent af kviehotelejerne og 47 procent af mælkeproducenterne fandt således økonomien tilfredsstillende ved henholdsvis at passe og udlicitere kvier. 13 procent af mælkeproducenterne var dog ikke tilfredse, mens det kun var tilfældet for fire procent af kviehotelejerne.

Farmtesten om udlicitering af kvier kan ses på:

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle