Udsigt til grill-vejr får noteringen til at stige

Denne uge stiger noteringen for svin på baggrund af en positiv markedssituation i Nordeuropa. Derimod er efterspørgslen fra Kina rolig i disse uger, men der er fortsat udsigt til god efterspørgsel fra Asien i lang tid fremover.

Af Karsten Flemin, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer

Efter et par uger med uændret notering steg noteringen for svin med 20 øre til denne uge. Hvor de hidtidige noteringsstigninger i år først og fremmest skyldes en god efterspørgsel fra Kina, er det i denne uge markedssituationen i Nordeuropa med udsigt til bedre grillvejr - i kombination med lave tilførsler af slagtesvin - der trækker noteringen op. Faktisk rapporterer slagterierne i disse uger om en ganske rolig efterspørgsel fra Kina.

Historisk stor stigning i noteringen

Siden januar er den hjemlige notering for svin steget med mere end 3 kroner fra 8,30 kr./kg til nu 11,60 kr./kg. For at finde en tilsvarende hurtig og markant stigning i noteringen skal vi tilbage til 1997. Den gang steg noteringen fra 10,00 kr./kg først i april til 14,10 kr./kg sidst i maj.

I 1997 var stigningen en følge af, at Holland blev ramt af klassisk svinepest. Landet oplevede på kort tid mere end 400 udbrud, og flere millioner smågrise/slagtesvin blev slået ned. Situationen i Holland kom dog under kontrol i løbet af nogle måneder, og i takt hermed faldt noteringen i løbet af sommeren og efteråret 1997 til 9,00 kr./kg ved årets udgang.

Intet tyder dog på, at vi denne gang vil se en gentagelse af noteringsudviklingen fra 1997. Ganske vist er den kinesiske efterspørgsel som sagt faldet en del tilbage de seneste uger. Men situationen med afrikansk svinepest i Kina og Asien ser ud til at blive et længerevarende problem.

Udsigt til lang kamp med afrikansk svinepest

Ifølge den internationale dyresundhedsorganisation, OIE, er der udsigt til adskillige års kamp med afrikansk svinepest i Kina og Asien. OIE henviser til det faktum, at der allerede er sket en betydelig smittespredning til kød og kødprodukter samtidig med, at fodring med køkkenaffald er vidt udbredt i regionen.

Myndighederne i Kina indførte da også som et af de første tiltag i bekæmpelsen af afrikansk svinepest et forbud mod alt fodring med køkkenaffald. Et forbud, som det dog er svært at kontrollere og håndhæve i det daglige. De seneste tiltag fra myndighederne i Kina er, at fra juli måned skal alle grise på slagterierne og alt kød på lagre testes for afrikansk svinepest. Er testen positiv skal grise eller kød destrueres. De nye regler skulle efter sigende betyde, at der - op til reglerne træder i kraft - går flere grise til slagtning samtidig med, at lagrene tømmes for grisekød. Og dette er formentlig hovedforklaringen til den stille efterspørgsel fra Kina i disse uger.

Spredning til det øvrige Asien

Det ser ud til, at afrikansk svinepest er i gang med at blive spredt til det meste af regionen i Asien. Ud over Kina er der rapporteret om udbrud i Vietnam, Hong Kong, Cambodia, Mongoliet og senest Nordkorea.

De tre store importørlande i regionen, Japan, Sydkorea og Filippinerne, er indtil videre gået fri for smitte. Men med Nordkorea ramt er smitten rykket tættere på Sydkorea. Myndighederne i Sydkorea har da også i sidste uge set sig nødsaget til at gennemføre en række foranstaltninger på grænsen til Nordkorea for at forhindre, at smitten skal spredes til landet via Nordkorea.

I Vietnam er situationen ganske kaotisk. Mere end to mio. svin i Vietnam er nu døde eller slået ned som følge af sygdommen. Alt tyder således på, at også Vietnam vil have et øget behov for import af grisekød den kommende tid.

Højere kødpriser

Udsigten til en høj svinenotering i 2019 og 2020 giver et velkomment løft til danske svineproducenters indtjening efter et økonomisk hårdt år i 2018 med lav notering og tørke. Men det vil formentlig ikke kun være svineproducenterne, der vil opleve et løft i indtjeningen som følge af de asiatiske problemer med afrikansk svinepest. Tabet af svineproduktion i Kina er så stort, at Kina umuligt kan dække hele produktionsfaldet med øget import af grisekød. Kina vil derfor også øge importen af oksekød, fjerkrækød m.m. Dette vil - alt andet lige - betyde generelt højere kødpriser i verden og efterfølgende stigende produktion. Og særlig fjerkræproduktionen kan med sin kortere produktionscyklus her blive den store vinder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle