Udvidet jagttid på grågæs og duer

Jagttiden på grågæs og ringduer skal udvides. Det anbefaler Vildtforvaltningsrådet. Næstformand er Henrik Bertelsen, der repræsenterer Landbrug & Fødevarer. Han gik ind til forhandlingerne med fokus på netop de to arter, fordi de volder landmændene stigende problemer.

»Jeg står tilbage og er godt tilfreds nu, og vi har fået vores kernepunkter igennem,« siger Henrik Bertelsen.

Med rådets anbefalinger bliver jagtiden på ringduer udvidet fra 1. november til 16. oktober, mens jagttiden på grågæs udvides fra 1. september til 1. august. Arbejdet har været baseret på en videnskabelig rapport fra Aarhus Universitet.

»Vi har haft en grundig diskussion uden for meget politik. Der var mange ønsker fra starten, men vi har fundet en afbalanceret løsning, som jeg er sikker på, alle organisationer kan se sig selv i,« fortæller Henrik Bertelsen.

Vildtforvaltningsrådet består af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet. En af uenighederne i rådet har bl.a. drejet sig om jagt på svømmeænder på søterritoriet i januar, hvorimod alle parter var enige om at genindføre jagten på sølvmåge. Det er hensigten, at de anbefalede jagttider skal have virkning fra efteråret 2018, hvis miljø- og fødevareministeren vælger at følge anbefalinger, som der er kutyme for.

Faktaboks

Vildtforvaltningsrådet

  • Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødeministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. 
  • Landbrug & Fødevarer er repræsenteret ved Henrik Bertelsen (best.medlem i L&F) og Lars Hvidtfeldt (næstformand i L&F).

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle