Udviklingen i Kina bestemmer svineprisen i 2019

Udviklingen med afrikansk svinepest og faldende svineproduktion i Kina betyder stigende svinepriser og stærkt forbedret indtjening for danske svineproducenter i 2019.

Af Karsten Flemin, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer

Efter et økonomisk anstrengt 2018 ser 2019 ud til at blive året, hvor danske svineproducenter for alvor kommer til at tjene gode penge. Årsagen skal som bekendt findes i en voldsom stigning i den kinesiske efterspørgsel efter grisekød, nu hvor landet er ramt af afrikansk svinepest.

Den øgede eksport til Kina sker til gode priser. Dette smitter naturligvis også af på priserne på det europæiske marked, hvor der den seneste måned er set solide prisstigninger for grisekød.

Efter et boom i eksporten af grisekød til Kina i marts måned og de første uger af april, melder slagterierne dog nu her de seneste to uger om en mere rolig efterspørgsel fra Kina. Men meget taler for, at der kun er tale om en midlertidig pause i den kinesiske efterspørgsel. Alt tyder således på et andet halvår, hvor man for alvor vil mangle grisekød på det kinesiske marked.

Prisprognose overhalet af virkeligheden

Det kan derfor allerede nu slås fast, at den nuværende prisprognose, der blev udarbejdet tilbage i december, og som kan ses på farmtal online hos Seges, er blevet overhalet af virkeligheden. Som det ser ud i dag, vil noteringen i 2019 nå betydeligt højere end prognosen indikerer. Men hvor højt svineprisen kommer op i år, er det nærmest umuligt at spå om.

Der er ingen tvivl om, at den kinesiske svineproduktion vil tage et voldsomt dyk i 2019. Men som altid er det vanskeligt at få solide markedsdata fra Kina. Og hvor meget den kinesiske produktion vil falde i år, er der da også stor usikkerhed om.

Fald i produktionen på mellem 10 og 35 pct.

Forventningerne til faldet i den kinesiske svineproduktion svinger mellem 10 og 35 pct. Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, forventer et fald på 10 pct. i Kinas svineproduktion i 2019. Rabobank forventer et betydeligt større fald på mellem 25 og 35 pct.

 

Øget import og prisstigning på 70 pct. i Kina

Den faldende kinesiske produktion betyder stærkt stigende svinepriser og en øget import af grisekød til det kinesiske marked. Rabobank forventer, at den kinesiske import af grisekød vil stige med 1,5 mio. ton til omkring 4 mio. ton i 2019. Og det kinesiske landbrugsministerium forventer en detailpris for grisekød i Kina, der i andet halvår 2019 vil ligge 70 pct. højere end året før.

 

Stigende produktion af grisekød i andre lande

Det amerikanske landbrugsministerium har i april måned opdateret sine forventninger til produktionen af grisekød for en række lande i verden. Bortset fra Kina, hvor USDA som sagt forventer et fald i produktionen på 10 pct., forventer USDA uændret eller stigende produktion af grisekød for alle de øvrige vigtige svineproducerende lande i verden.

For EU forventer USDA en uændret produktion i 2019. Tilbage i oktober lød forventningen fra USDA på et lille fald på 1 pct. I 2018 steg produktionen af grisekød i EU med 3 pct.

For USA forventes en stigning i produktionen af grisekød på 4 pct. i 2019. Dette efter en stigning på 3 pct. i 2018.

For Brasilien har USDA opskrevet sine forventninger til produktionen i 2019. Tilbage i oktober forventede man en stigning på 3 pct. Dette er nu opskrevet til 6 pct. og følger efter en beskeden stigning i produktionen på 1 pct. i 2018.

For Canada forventes en beskeden stigning i produktionen på 1 pct. i 2019. Dette efter et tilsvarende fald i 2018.

For Rusland forventes en lidt mere afdæmpet stigningstakt i produktionen. For 2019 forventes en stigning på 3 pct., mens stigningen i 2018 lå på hele 6 pct.

Samlet for verden forventer USDA et fald i produktionen på 4 pct. i 2019. Men dette fald er udelukkende en følge af den markante nedgang i den kinesiske produktion.

Kina redder svineprisen i 2019

Så havde det ikke været for Kina, havde vi formentlig også i 2019 oplevet pressede eksportmarkeder og en ganske lav dansk notering.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle