Uffe Bie: Vi skal tale ordentligt til hinanden

50 Uffe Bie. Formanden for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer er ikke bleg for for at dele en kammeratlig opsang ud, når meningerne brydes, og tonen bliver barsk. På torsdag 21. august fylder han 50.

Uffe Bies formaninger retter sig både mod økologiske og konventionelle kolleger, når han synes, de taler modpartens produktionsform ned. Han står for synspunktet, at der ikke er noget i vejen med at diskutere, men at man skal gøre det uden at genere hinanden.

»Det gavner jo ingenting at tale grimt om eller til hinanden. Det siger jeg konstant til kollegerne i Landbrug & Fødevarer,« fortæller Uffe Bie.

Uffe Bie blev selvstændig landmand og mælkeproducent i 1992 og omlagde til økologi i 1997-98. Omlægningen var for pengenes skyld, men som det er gået andre økologer, blev han bidt af de udfordringer og glæder driftsformen giver. Eksempelvis om majsmarken bliver en ukrudtsafgrøde eller en med foderenheder fra majs.

Han lægger ikke skjul på, at han synes, det er sjovere at arbejde med en driftsform, som er alment accepteret af det øvrige samfund i stedet for at blive skældt ud - berettiget eller uberettiget, som han ser sine konventionelle kolleger ofte bliver det. Han har været formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer siden 2008 og sætter pris på, at det i hans formandstid er lykkedes at få sat økologien højt på dagsordenen i organisationen.

Han har som grundsynspunkt, at den økologiske driftsform skal udvikle sig roligt på linje med det øvrige landbrug, og i takt med at afsætningen fremmes. For ham er det ikke et spørgsmål om enten-eller men om både-og.

»Man må nok bare acceptere, at ting nogle gange tager lidt længere tid, end man lige ventede. Så er det vigtigt, at man ikke opfatter andre som modspillere men som nogen, man arbejder sammen med. For eksempel tog det godt fire år, før økologerne kunne bruge kønssorteret sæd, og overgangen til, at vi får udfaset konventionelt husdyrgødning trækker ud. Men det skal nok komme. Presser vi det for hurtigt igennem, risikerer vi at skræmme nogle økologer væk, og det er jo ikke lige meningen,« siger han.

I Uffe Bies formandsperiode er antallet af ansatte i landscentrets afdeling for økologi steget fra ca. 11 til 23 og i Landbrug & Fødevarers sekretariat fra en til fem. Han driver en gård ved Ejstrupholm i Midtjylland med 200 hektar med foderafgrøder og 200 malkekøer. Kvierne er på tiende år anbragt på et hotel. På gården er der to ansatte og i stalden malkerobotter, som han anskaffede, da han blev øko-sektionsformand i 2008.

På gården er der ofte besøg af skoleklasser, spejdergrupper og andre gæster. Hvert år kommer der mange deltagere til slip køerne fri om foråret og Åbent Landbrug om efteråret. Den seneste, udenlandske gæst var den kinesiske vicelandbrugsminister.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle