Stor kreativitet og paratviden om sprøjteteknik, kemi, planteværn og skadegørere

God til at optimere det tekniske. Lader sig ikke nøje med standardudstyr, men udvikler selv videre

Stor erfaring med Danfoil. Sjældent vinddriftsskader pga. lavt lufttryk, bomhøjde og hastighed

Fleksibel sprøjte med injektion til 6 midler + automatiseret pletsprøjtning efter ukrudtskort

GPS, bomafluk og autostyring

God fyldeplads tæt ved stort kemi-rum med computer + arbejdsplads. Øjenskylleudstyr

Slår alt op i Middeldatabasen, registrerer alt i Mark Online

Egne huskeregler til sprøjtning på tavle - se billedteksten.

Viden om værnemidler. Oftest: Engangshandsker, åndedrætsværn, støvler, forklæde, visir. Har helmaske

Falsk såbed, kamerastyret radrenser og hakkejern i havefrø

40 pct. vårafgrøder

Sprøjtevinduer og egne forsøg i marken

Højt kemiforbrug

Resistent agerrævehale bekæmpes i dag primært ved kemi, men på langt sigt bør mere vårsæd indgå

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle