Undgå ratslør på handel i de finansielle markeder

Med den lidt kryptiske overskift mener jeg, at man skal holde øje med omkostningerne, når man opererer på de finansielle markeder. Jeg skal være den første til at sige, at det ikke er nogen let opgave, da der efterhånden er et hav af finansielle produkter på markedet, og kompleksiteten på de enkelte produkter kan være høj.

Som udgangspunkt skal man gøre op med sig selv, om det er en længerevarende disposition eller en kortvarig disposition, man ønske at tage i markedet. Som udgangspunkt er omkostningerne ved dispositioner med lang løbetid større end med en kort løbetid. For eksempel er omkostningerne ved en swapaftale ca. otte gange større end omkostningerne ved en terminsforretning. Det er værd at have med overvejelserne, hvis man ønsker at lukke ned for sin valutaswap.

Har man eksempelvis en valutaswap i schweizerfranc med en pæn kursgevinst, man ønsker at sikre, kan dette gøres enten ved hjælp af en terminsforrentning eller ved at lukke swappen ned. Lukker man swappen ned, skal det være i overbevisning om, at man ikke vil ind i en schweizerfranc-belåning igen lige med det samme, da man i så fald skal åbne en ny swap med de dertil hørende omkostninger. Er det derfor kun i en kortere periode, man vil stå uden for en schweizerfranc-finansiering, skal kursgevinster sikres gennem en terminsforretning der går mod swappen. Som tommelfingerregel skal terminsforretninger forlænges ud over halvandet år, før det er dyrere end at lukke swappen ned og åbne en ny.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle