1: Hvilket var det mest nervepirrende øjeblik i din formandstid?

"Det var i begyndelsen af 1980´erne, da jeg på Landbrugsraadets årsmøde kritiserede andelsselskabernes erhvervspolitik, som vi fandt snæversynet. Det gjaldt ineffektive forretningsgange og -metoder. Kritikken vandt genklang og kom også i TV-Avisen. Punkterne, jeg kritiserede, er for længst ændret. Det var de blevet også uden vores udmelding."

@Spørgsmål 5 skarpe: 2: Hvad var din største bedrift som formand?

"At det lykkedes at undgå at få indført afgift på gødning i midten af 1980´erne, hvor planerne var fremskredne. Jeg fik tal og oplysninger fra planteavlsorganisationerne, bearbejdede og omskrev dem og kontaktede miljøordførerne i de politiske partier og forklarede dem situationen. I stedet fik vi kravet om grønne marker. Det var en sejr, fordi det nedsætter næringsstofudvaskningen på naturens præmisser."

@Spørgsmål 5 skarpe: 3: Hvad havde du besvær med?

"Det var at være foregangsmand med hensyn til landskabsforbedringer og åbenhed over for det omgivende samfund. Der var modstand mod det i mine egne kredse. Mens alle i dag kappes om at være åbne og grønne. Jeg samarbejdede i 1988 med Skov- og Naturstyrelsen om et projekt på Frederiksdal og huser i dag et naturcenter i parken, hvor man også kan gå en tur. Jeg tog også initiativ til "Åbne gårdes Dag", som tre-fire store gårde deltog i foruden min egen. Jeg så det som et middel til at få forståelse for at få vores vilkår forbedret, især i forbindelse med skatteforhold."

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle