To unge landmænd hædret

To yngre mælkeproducenter på Lemvigegnen har fået overrakt en portion af Damgaards Legat 2022. Legatet blev tildelt Jeppe Skovgaard, Klinkby, og Steffan Sønderby, Lomborg, fordi de begge har gjort en særlig indsats for landbruget på Lemvigegnen.

Jeppe Skovgaard, der for to år siden overtog gården Vester Klinkby fra sin far Step, hædres for familiens mangeårige opbakning til kvægudstillingen på Lemvig Marked og Dyrskue. Her ventes han traditionen tro at stille med de fire-fem af bedriftens 260 sortbrogede malkekøer, når der igen er dyrskue 28.-29. maj. Vester Klinkby har ud over to faste medarbejdere også altid prioriteret at have mange unge skoledrenge, hvilket gennem årene har inspireret flere til en karriere i landbruget.

»Vi har lige nu fem skoledrenge, der hver kommer én dag om ugen, og det fungerer hammergodt. De unge yder virkelig en indsats her«, siger Jeppe Skovgaard.

Steffan Sønderby, der siden 2016 har drevet St. Møltrup ved Lomborg med 150 malkekøer, modtog sammen med hustruen Mette legatet for at åbne gården for børn og turister. Parret har bl.a. medvirket ved ferieaktiviteten Lemviggaarden, hvor både tyskere og københavnere hver dag i en hel uge kunne besøge stalden.

»Det er hyggeligt at få besøg, men det er også med til at give viden til gæster, der kommer med fordomme om konventionelt landbrug. Nogle af dem tror jo, at vi giver køerne medicin hver dag, og at de aldrig kommer ud. De får et helt andet indtryk af dyrevelfærden, når de ser dybstrøelse, malkerobotter og kobørster«, siger Steffan og Mette Sønderby.

Legatet, som ledsages af et kontant beløb på 25.000 kr., er tidligere uddelt i forbindelse med generalforsamlingen i Lemvigegnens Landboforening, der sidste år indgik i fusionen Fjordland. Når den nye landboforening holder generalforsamling 14. marts, vil legatuddelingen også blive omtalt der.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle