Våd høst skaber bevidsthed om afgrøde-kvalitet

Problemhøst sætter fokus på at blive bedre rustet til tørring og opbevaring.

Flere landmænd er bevidste om, at en stor indsats ved afgrødeetablering om efteråret ikke må medføre, at færdigtørringen af årets høst mislykkes.

Det ser maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen, KJN Maskinrådgivning, som en vigtig tendens, når det gælder udviklingen på området tørring og opbevaring. Det er en tendens, der forstærkes af den vanskelige 2010-høst.

"Tendensen er også, at landmænd vil øge fokus på tørring og opbevaring som det måske vigtigste led i hele kæden fra etablering, høst og lagerfast opbevaring af afgrøden," siger Karl Jørgen Nielsen.

Sædekorn-folket kan

Han vurderer, at også grovvarebranchen i stigende grad satser på en høj afgrødekvalitet.

"Udviklingen er allerede begyndt med fastsættelse af vandindhold og andre specifikationer, der indgår som afregningsgrundlag. Sædekornsbranchen er et forbillede på en udvikling i retning af høj afgrødekvalitet," tilføjer Karl Jørgen Nielsen.

Det er imidlertid ikke uden problemer at forbedre indsatsen ved tørring og opbevaring.

"Travlheden med jordbehandling og såning falder på det tidspunkt, hvor korntørringsanlæg og siloer også skal passes. Det medfører ofte, at kornsælgende landmænd skal færdigtørre korn i januar og februar for at opfylde grovvarebranchens krav om vandindhold.

"Problemet er størst, når kornet opbevares på plansiloanlæg. Brugere af gennemløbstørrerier og siloer med omrøresystem kan nemmere færdigtørre afgrøden straks efter høst," siger han.

"Det er dyrt at tørre den sidste hele eller halve vandprocent ned på den koldeste tid i januar-februar. Det skal i stedet ske umiddelbart efter høst, hvor vi har en relativt høj udetemperatur. Færdigtørring straks efter høst er ensbetydende med at spare omkostninger," siger Karl Jørgen Nielsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle