Vækst og revisorlovgivning

Hvad har vækst med revisorlovgivning at gøre? Umiddelbart ikke noget skulle man tro, men lige nu har det faktisk rigtig meget med hinanden at gøre.

Sagen er nemlig den, at det udkast til ændring af revisorlovgivningen, der foreligger, vil gøre stor skade på den danske landmandsejede rådgivningstjeneste. En rådgivningstjeneste som er opbygget igennem 200 år, og som mange lande misunder os.

Lovforslaget skal sikre fagligt bedre funderede revisorer, ved at der fremover kun uddannes statsautoriserede revisorer. Lovforslaget har den væsentlige mangel, at det udfordrer bestemmelsen i revisorlovens § 17. Efter denne bestemmelse kan registrerede revisorer ansat i de landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer revidere landbrugsselskaber.

Revisorlovens § 17 omhandler imidlertid kun registrerede revisorer, og dermed mister paragraffen sin betydning. Det vil få store negative konsekvenser for den tværfaglige rådgivning til landmændene, og det vil skade den fælles vidensopsamling i erhvervet.

Undtagelsesbestemmelsen har eksisteret i 20 år. Årsagen til, at man ikke har indskrevet de statsautoriserede revisorer i paragraffen, er EU-regler om, at revisorer skal være uafhængige. Reglerne blev til, fordi der var eksempler på, at store firmaer købte eller etablerede revisionsselskaber til at revidere sig selv. Man var bange for, at ejerne kunne få en dominerede indflydelse og påvirke revisionen.

Landmændene ejer via deres lokale foreninger rådgivningstjenesten gennem et medlemskontingent på nogle få tusinde. Det er helt urealistisk at tro, at en landmand kan få indflydelse ad den vej. Kvalitetskontrollen af revisionen viser, at det arbejde, rådgivningstjenesten udfører, er i orden.

I en tid, hvor Danmark sukker efter vækst og arbejdspladser, rammer man nu landbrugets egen unikke rådgivningstjeneste, endda på et tidspunkt hvor et af Danmarks største eksporterhverv er i knæ efter nogle meget hårde år under krisen. I Frankrig har man under de samme EU-regler et system, hvor landmændene ejer de enheder, som udarbejder regnskaber.

 

.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle