Vækstpakke til landbruget

Efter regeringens reformpakke åbner Henrik Høegh (V) nu for, at landbruget tænkes ind i en kommende vækstpakke.

Fødevareminister Henrik Høegh (V) åbner nu for en vækstpakke, hvor også landbruget indgår.

"Ingen skal være i tvivl om, at denne regering godt er klar over, at landbrug- og fødevareindustrien spiller en meget stor mulighed for vækst i Danmark. Vi starter ikke med at pålægge 1,5 mia. kr. i jordskat. Vi er faktisk parate til - så snart vi har tjent pengene på at have en ansvarlig økonomisk politik - på landbrug- og fødevareindustrien at se på, hvordan vi også kan lave vækstpakke på det område," siger fødevareministeren.

Ministeren vil dog ikke svare på, om sådan en vækstpakke kommer på denne side af sommerferien, på den anden side eller først efter et valg.

"Jeg kan ikke sige, om det tager fire, seks eller otte uger at få denne reformpakke på plads. Men vækstpakken kommer umiddelbart efter reformpakken."

Lige nu udfører Fødevareøkonomisk Institut en analyse, som er færdig i september, for Fødevareministeriet. Analysen skal vise, hvordan dansk landbrug står i forhold til det øvrige udland, dels i forhold til konkurrenceevne, dels på rammevilkår.

Fleksibelt marked hjælper landbruget

Direktør for Fødevareøkonomisk Institut Henrik Zobbe vil ikke komme ind på, hvilke muligheder analysen konkret kommer til at indeholde, fordi den kun er halvt færdig. Men han vil gerne pege på nogle faktorer, som tidligere har været gunstige for landbruget.

"Historisk har dansk landbrug haft held med at udnytte driftsøkonomiske fordele med et fleksibelt jordmarked, ejendomsmarked, kapitalmarked og arbejdsmarked. Det har været med til at bidrage til produktivitetsstigningen. Men også at udvikle ny teknologi har været en vigtig faktor for landbruget," siger Henrik Zobbe, som også peger på uddannelse, forskning og innovation som vigtige områder for vækst i landbruget.

S: Landbrugskommission er vejen

Mens Socialdemokraterne mener, at det er valgflæsk, når Høegh åbner for en vækstpakke, som også er rettet mod landbruget, tager Landbrug & Fødevarer positivt imod.

"Vi er glade for signalet fra fødevareministerens side. Det har hele tiden været vores klare synspunkt, at der er behov for en fokuseret indsats for at kunne fastholde og udvikle arbejdspladser både i L&F, men også i andre eksportorienterede sektorer," siger Carl Aage Dahl, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

"Vores appel er, at der bliver taget fat på det her, lige så snart der er en afklaring omkring 2020-planen," siger han.

Socialdemokraterne vil dog ikke afvise forslaget fuldstændigt.

"Jeg vil ikke afvise noget som helst, men jeg synes, at der er mere behov for, at vi kigger på vilkårene og putter dem ned i en landbrugskommission," siger Bjarne Laustsen (S), fødevareordfører.

Frygter tocifrede renter

Tirsdag lancerede regeringen Reformpakken 2020, hvor den blandt andet lægger op til en afskaffelse af efterlønnen. Kritikken fra oppositionen er, at pakken ikke indeholder ret meget om vækst. Men ifølge Høegh er tiden nu til, at livremmen bliver strammet ind, før der bliver kigget på vækstmuligheder, hvilket også er til gavn for landbruget, lader han forstå.

"Er der nogen, som er afhængig af, at vi har orden i husholdningsregnskabet og på statens budgetter, er det netop et erhverv som landbruget med en meget høj gæld. Når jeg mødes i Bruxelles med mine kolleger fra Spanien og Portugal, er de nu meget tæt på tocifrede renter, fordi de ikke har styret deres økonomi," siger Høegh.

Landbruget bakker også op nødvendigheden af reformpakken:

"Hvis man ikke får styr på de offentlige finanser, er risikoen, at det får negativ effekt på renten, hvilket vil have drastiske effekter for os som erhverv," siger Carl Aage Dahl.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle