Værdien af landbrugets produkter er steget kraftigt

Sidste år steg landbrugets bruttofaktorindkomst med 7,2 mia. kr.

Stigende priser på landbrugets salgsprodukter gav sidste år et kraftigt løft til værdien af landbrugets produktion.

Landbrugets bruttofaktorindkomst steg således ifølge Danmarks Statistik med 7,2 mia. til 25,5 mia. kr. Det svarer til en stigning på 39 procent i forhold til 2009.

Stigningen skyldes blandt andet, at værdien af salgsprodukterne steg med knap 10 procent, mens produktionsomkostningerne til blandt andet foder og gødning var uændrede.

Fortsat store udfordringer

"Det er i sig selv positivt, men man skal huske, at bruttofaktorindkomsten er indtjeningen før de faste udgifter til aflønning af kapital og løn, og dermed ikke et indtjeningstal.

Den positive udvikling er ikke udtryk for, at den fremadrettet positive indtjeningsudvikling er sikret. Det skyldes, at erhvervet fortsat har store udfordringer med at fremskaffe finansiering til investeringer i den langsigtede vækst i landbruget," siger cheføkonom Leif Nielsen, Landbrug & Fødevarer.

Bruttofaktorindkomsten er det beløb inklusiv støtte, der er til rest til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats, herunder forrentning og afskrivning.

Bruttofaktorindkomsten siger altså ikke noget om, hvor meget landmanden har tilbage til sig selv, men Danmarks Statistiks tal siger til gengæld noget om, at landbrugets evne til at forrente den store gæld er blevet kraftigt forbedret, hvilket også er det, som det foreløbige regnskabsresultat for 2010 viser.

Mælk og skind steg 20 procent

Produktionsværdien af mælk og pelsskind steg sidste år med hele 20 procent, mens værdien af kornhøsten steg med 16 procent.

Den animalske produktion, der udgør knap to tredjedel af den samlede landbrugsproduktion, steg under ét 12 procent i værdi.

Salgsværdien af landbrugets samlede produktion var sidste år på 65 mia. kr., og omkostningerne til energi, gødning, kemikalier og foder er af Danmarks Statistik opgjort til 50,5 mia. kr.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle