V: Nye måltal fra universitet ’på månen’

Der bliver ingen bred landbrugspolitisk aftale med Venstre, hvis nye kvælstoftal fra Aarhus Universitet skal ophøjes til målsætning i de nye vandplaner.

Venstre vil ikke medvirke i en bred landbrugspolitisk aftale, hvis præmissen er, at de nye måltal fra Aarhus Universitet skal gælde for de nye vandplaner. Det siger partiets landbrugsordfører Erling Bonnesen.

»De tal på 36.000 ton er helt på månen og totalt urealistisk. Det aktuelle måltal på 44.000 ton er blevet udskudt fra planperiode til planperiode, fordi alle har været enige om, at trykkede man det ned over landbruget, ville man slå alt for meget landbrug ihjel. Så er det jo grotesk at forestille sig, at man kan realisere noget, der er endnu værre«.

Erling Bonnesen ønsker - som L&F - en second opinion på tallene fra Aarhus Universitet.

»Vi beder om, at også andre eksperter ser på det her. Og så ønsker vi flere forskellige virkemidler, som vi politikere kan vælge imellem, så vi kan styre os igennem det her uden at slå landbruget af landkortet«.

»Mareridtscenarie«

Anders Panum, miljødirektør i Landbrug & Fødevarer, fortalte ved Agroweb, at 40 pct. af landbrugsarealet i Danmark formentlig må tages ud af produktion, hvis landbruget skal levere den kvælstofreduktion på 36.600 ton, som Aarhus Universitet senest har vurderet, der skal til for at opfylde Vandrammedirektivet i 2027.

»Det er selvsagt et mareridtscenarie, som vil have enorme konsekvenser, ikke bare for landbruget, men for hele samfundsøkonomien og følgeindustrien«, sagde Anders Panum.

Han fortalte på Agroweb om det store samlede landbrugsudspil, som regeringen ventes at fremsætte snart, og som vil favne de tre store dagsordner: vandmiljø, klima og natur.

»Det store spørgsmål er: Hvad vil politikerne gøre, når de får de råd fra Aarhus Universitet og også, efter hvad vi hører, gerne vil have en stor fødevareproduktion i Danmark«, sagde Anders Panum.

L&F håber på en bred politisk aftale, der giver sikkerhed for rammerne i en længere årrække og for, at landbruget fortsat kan eksistere som et stort fødevareproducerende erhverv.

Faktaboks

Det ønsker L&F:

  • Second opinion med forslag til, hvordan miljømål bedst og mest omkostningseffektivt kan nås i de enkelte vandområder.
  • Nej til flere efterafgrøder.
  • Ja til udtagning af lavbundsarealer, minivådområder o.l.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle