Valg af vårsædssorter 2017 i gang

Markplanlægningen er godt i gang, og afgrødevalget for det kommende forår skal på plads.

Sædskiftet skal planlægges ud fra ukrudtstrykket på de enkelte marker og det gødningsinput, der er til rådighed. Det nytter ikke at have meget gødningskrævende afgrøder, hvis der er begrænset gødning til rådighed. Derudover bør man også skele til, hvad markedet forventes at efterspørge for at opnå den bedste pris på ens afgrøder. Foderstofferne har i skrivende stund næsten alle meldt ud, hvad de udbyder af sorter til den kommende sæson. Der er flere gengangere, men også nogle spændende nyheder.

Havre – en fantastisk afgrøde

Er en fantastisk afgrøde i det økologiske sædskifte, da den busker sig godt og dermed lukker af for ukrudtet og samtidig klarer sig uden gødning med forfrugt kløvergræs. Med forholdstal 104 for udbytte har sorten Poseidon klaret sig bedst i de Økologiske Landsforsøg i 2016. Er der fokus på nematoderesistens, så skal den velkendte sort Dominik vælges.

Vårbyg til marker med lavt ukrudtstryk

Afgrøden vælges til marker, hvor der er lavt ukrudtstryk, da vårbyg ikke yder lige så god ukrudtskonkurrence som havre. Vårbyg er til gengæld at foretrække som dæksæd, når der skal etableres udlæg. Sorterne Laurikka og Flair har begge forholdstal 101 i dette års Økologiske Landsforsøg. Nyheden Flair har vist gode resistensegenskaber mod bygrust, skoldplet og bladplet. Evergreen og Invictus, som igen er på markedet til kommende sæson, har henholdsvis forholdstal 95 og 94 og fornuftige resistenstal, hvad angår bygrust og skoldplet.

Vårhvede kræver kvælstof

I det økologiske sædskifte skal det kraftigt overvejes, om vårhvede passer ind, da afgrøden kræver kvælstof for at opnå acceptable udbytter. Vårhveden konkurrerer ikke særlig godt mod ukrudt, da det er en meget åben afgrøde. Vårhvede har ikke været med i de Økologiske Landsforsøg siden 2012, men har været med i de konventionelle Landsforsøg i 2016. KWS Bittern og Dafne har været afprøvet i 2016 og klarede sig godt over for gulrust. Dafne har klaret sig bedst med forholdstal 104 mod 91 hos KWS Bittern.

Ærter og hestebønner

Med en forventet øget efterspørgsel på danskproduceret protein, kan ærter og hestebønner også være relevante at tænke ind i markplanen. I de Økologiske Landsforsøg har sorterne Mythic og Ingrid klaret sig godt. Både Mythic og Ingrid har haft forholdstal i udbytte på 112, og med udbytter på over 50 hkg har de klaret sig godt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle