Vandløbsindsatsen er blandt de allervigtigste politik-områder

Sydvestjysk Landboforening er blandt de foreninger, der er gået stærkt ind i arbejdet omkring vandløbsvedligeholdelse og kommunernes rolle.

Formand Niels Laursen mener, at arbejdet også bør stå øverst på listen hos L&F.

»Oversvømmelser påvirker mange landmænd voldsomt. Derfor er det også et område, som vi skal bruge mange kræfter på, så der kan findes løsninger,« siger Niels Laursen.

Foreningen har i sit eget område presset på for at kommunerne følger regulativerne for vedligeholdelse. Det har blandt andet ført til, at Esbjerg Kommune har gennemgået sit arbejde, og fundet 19 vandløb, hvor indsatsen ikke levede op til standarden. Efterfølgende bestilte kommunen en rapport hos Rambøll, der anbefalede nye regulativer og mere dialog mellem kommune og interessenter.

»Det en ganske fornuftig rapport. Jeg hæfter mig ved, at den anbefaler, at kommunen skal være mere proaktiv i deres vandløbstilsyn. Det nytter ikke, at et problem får lov til at ligge længe. Der skal være mulighed for at sætte ind med det samme. Det er også positivt, at der skal arbejdes for at skabe gennemsigtighed på flere fronter, og at henvendelser fra borgere skal besvares hurtigt. Det kan hjælpe med at skabe bedre forståelse og fjerne frustration,« siger Niels Laursen.

Han understreger, at det er en kæmpe opgave at sikre, at vandløbene kan løfte opgaven.

»Men det er et stykke infrastruktur, som hele samfundet har nytte af fungerer. Det handler jo ikke kun om landbruget. Det er afgørende for hele samfundet, blandt andet i forhold til klimaindsatsen,« siger Niels Laursen, der mener, at landbruget også må se indad.

»Vi har selv for år tilbage gået med på de regulativer, som ligger. Nu kan vi se, at der er brug for ændringer og så skal vi selvfølgelig gå energisk og positivt ind i arbejdet med at skabe de gode løsninger.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle