Vandplaner: Det er det, som skal redde jer

Vandet i flere fjorde bliver udskiftet hurtigere, end man tager højde for i vandplanerne, og det bør få betydning for indsatskravene, lyder det fra VKST, der sammen med Østlige Øer har fået lavet analyse på blandt andet Roskilde Fjord.

I Roskilde Fjord tager det tre uger, før vandet strømmer videre ud i det åbne hav, og ikke et år, som man har lagt til grund i de vandplaner for den tredje planperiode, som er i høring netop nu.

Sådan lyder det i en af de nye analyser, som VKST sammen med Østlige Øer har bestilt hos Seges i forbindelse med de nye vandplaner. At det såkaldte vandskifte i Roskilde Fjord er hurtigere end antaget, bør få konsekvenser for den målsætning omkring kvælstofreduktioner i oplandet til Roskilde Fjord.

Det fortalte Erik Hansen Blegmand, erhvervspolitisk konsulent hos VKST, da han i denne uge præsenterede konklusioner fra den endnu ikke færdige analyse for en mindre gruppe landmænd fra oplandet til Roskilde Fjord i en lade i landsbyen Ramsømagle, en gennemgang, LandbrugsAvisen var med til.

Pludselig kommet krav

Oplandet til Roskilde Fjord er særlig interessant, da det i de to første planperioder gik stort set fri for krav om reduktioner af kvælstof. I den tredje planperiode, er der nu pludselig udsigt til store krav om kvælstofreduktioner.

- Der ligger nogle gamle rapporter, som siger, at vandskiftet er enormt dårligt i Roskilde Fjord, og det tager et år at skifte vandet ud. Og det er en dårlig nyhed, for så betyder det, at det kvælstof, der kommer fra landbruget, betyder meget. En ekstern ekspert har dog for os slået fast, at måden, man beregner vandskiftet på i Roskilde Fjord, er forkert, sagde Erik Hansen Blegmand til landmændene.

Han forklarer, at det er ’super vigtigt’, at man nu har data, der viser, at det kun tager tre uger for vandet at blive skiftet ud i fjorden frem for et år.

- Det er det, som skal redde jer. I har kvælstoftab om vinteren, men hvornår er det, at vi ser algeopblomstring. Det er altså om sommeren. Når vandskiftet er tre uger, er det kvælstoftab, som I har, altså længe væk, og er ikke problemet i forhold til den algeopblomstring, der sker i Roskilde Fjord, lød det fra Erik Hansen Blegmand, der mener, at især udledning af spildevand har større betydning end antaget for miljøstilstanden i Roskilde Fjord.

Fra den erhvervspolitiske konsulent lyder det, at oplysningen om vandskifte er et input til den såkaldte ’second opinion’, hvor en flok uvildige eksperter næste år skal gennemgå det faglige grundlag for vandplanerne, som Aarhus Universitet står bag. Der er lavet lignende analyser for en række andre fjorde i landet. I andre fjorde er vandskiftet også påpeget som noget, der bør kigges nærmere på.

Massivt efterafgrødekrav

Omkring oplandet til Roskilde Fjord har man også regnet på, hvor mange målrettede efterafgrøder der skal til for at opfylde det krav, som der i udkastet til de næste vandplaner er lagt op til. Indtil nu har landmænd i oplandet kunnet nøjes med at udlægge målrettede efterafgrøder på under 10 procent af deres arealer.

Som følge af de nye vandplaner stiger det næste år til 68 procent af arealet. Efter 2025 bliver der i oplandet behov for målrettede efterafgrøder på 92 procent af arealerne. Det er en omfordeling af indsatskravene, der ændrer kravene for oplande som Roskilde Fjord. Fra formand for VKST Torben Hansen lyder det:

- Lige pludselig, når vi kigger ind i den nye planperiode, kommer I her i Roskilde til at få krav om en masse målrettede efterafgrøder. Og det er ikke engang nok, sagde Torben Hansen, der også nævner braklægning som en nødvendighed for at nå målene omkring kvælstofreduktioner ved Roskilde Fjord.

Torskedumt

Fra Niels Bundgaard, der er landmand ved Gundsømagle i oplandet til Roskilde og - som det ser ud nu - kan se ind i en fremtid, der betyder, at han skal have målrettede efterafgrøder på stort set alle sine arealer, som følge af de kommende vandplaner, lyder det, at det skriger så meget til himlen, at det burde være til at forklare til landets politikere.  

Niels Bundgaard var en af de landmænd, der i denne uge var mødt op for at høre konklusioner fra den konsekvensanalyse, som er foretaget omkring Roskilde Fjord, på bestilling af foreningerne i Østdanmark.

Til LandbrugsAvisen uddyber Niels Bundgaard, at han har meget svært ved at vurdere, hvad det reduktionskrav, som der ligger i det aktuelle udkast, får af betydning for hans bedrift.

- Et eller andet sted er jeg vel så naiv, at når noget er så torskedumt, kommer det ikke til at ske, siger Niels Bundgaard.

Han fortæller, at det må gå op for politikerne, både i rød og blå blok, at hvis man laver så indgribende ting, som der er lagt op til i udkastet til vandplaner omkring Roskilde Fjord, at så skal der ske kompensation til dem, som det rammer.

Fra Niels Bundgaard lyder det, at man som landmand i det hele taget har meget over hovedet hele tiden på grund af politik. Ud over kvælstof nævner han CO2 og beskyttelse af drikkevandet.

- Og politik på vores område er blevet følelsesladet og ikke faktabaseret. Og så tror jeg, at man ofte bare havner et forkert sted, siger Niels Bundgaard.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle