Vejviser i fødevarelovjunglen

Den største del af lovgivningen om fødevarer fastlægges i EU, og det kan være svært for virksomhederne at holde sig ajour med reglerne. EU-forordningerne er nemlig ofte meget omfattende og komplekse.

Chefkonsulent Laila Lundby hjælper mejerierne med at finde vej i junglen. På det netbaserede PLInet samler hun alt om eksisterende og kommende fødevarelove og -regler og også nyheder.

Hun og de andre i afdelingen tager imod spørgsmål fra virksomhederne, når de enten ringer eller skriver. Men ofte kan der hentes svar i PLInet, som er formet som en vejviser, der guider brugeren igennem lovkomplekset.

Laila Lundby arbejder især med mærkning, ernærings- og sundhedsanprisninger og berigelse og fødevarekontakmaterialer, herunder eksempelvis krav til emballager.

Laila Lundby, 57 år

1983 Bromatolog fra Landbohøjskolen

1983 Jutland Slagterierne, Skive

1986 Mejeriforeningen, Århus

2009 Landbrug & Fødevarer, afd. for fødevarepolitik, København

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle