Selvfølgelig står vi i Landbrug & Fødevarer ved de aftaler, vi tidligere har indgået.

Erhvervet har sagt ja til, at private skovejere frivilligt kan give gæster mere adgang til deres skove. Det lader vi være op til dem selv. Men øget lovfæstet adgang for gæster til at færdes uden for veje og stier har alt for store, negative konsekvenser for naturen og skovejerne til, at vi kan gå med til det.

Lars Mortensen bagatelliserer efter min mening de negative konsekvenser af at åbne for mere færdsel uden for veje og stier. Det er et meget vidtgående forslag, som rører ved vores hjerteblod: Det vil få betydelige, negative konsekvenser for naturen og store, økonomiske konsekvenser for lodsejerne. Vi ved, at ejendomme med jagtudlejning går ned i indtægt, når færdslen øges.

I virkelighedens verden vil den øgede ret til færdsel berøre op til en tredjedel af arealet på nogle ejendomme, for eksempel dem med tæt liggende skovveje. Det vil simpelt hen være et spørgsmål om, at den eksproprieres.

Jeg bemærker mig, at flere naturorganisationer på Frilluftsrådets generalforsamling var imod øget adgang ud fra et beskyttelseshensyn.

Lars Mortensen og jeg har aldrig talt direkte med hinanden om disse spørgsmål. Derfor vil jeg da indbyde ham til, at vi mødes og drøfter dem. I landbruget er vi altid villige til dialog.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle