Der er i dag enighed om, at jordens klima er under forandring. Derfor arbejder FN på at indgå en global aftale i København til december for at reducere vores udledning af drivhusgasser. Samtidig har EU besluttet, at vi skal reducere udledningen af drivhusgasser med 20 procent frem mod 2020, bl.a. på landbrugsområdet.

Det kommer til at betyde noget for os som landmænd. Det er allerede besluttet, at vi skal reducere udledningen. Spørgsmålet bliver nu hvordan.

Vi landmænd kan være stolte over, at dansk landbrug siden 1990 har reduceret udledningen af drivhusgasser med 27 pct. I samme periode er elsektorens udledning steget. Landbruget er derfor en vigtig del af løsningen på klimaudfordringen.

I dag stammer 17 procent af Danmarks drivhusgasser fra landbruget. Ifølge Fødevareministeriet kan landbruget reducere udledningen af drivhusgasser med 15 pct. frem mod 2020, hvis vi fokuserer på de omkostningseffektive løsninger, som regeringen siger, vi skal. Hvis man ser bort fra den reduktion der kommer fra bioenergi, er potentialet dog kun på syv pct. Bioenergien spiller derfor en stor rolle i landbrugets klimaindsats.

I mange år har det været landbrugets vigtigste opgave at producere fødevarer. Det er vi blevet rigtig gode til. I dag er dansk landbrug med helt i front, når det gælder om at producere fødevarer med så lav en klimabelastning som mulig.

Klimaudfordringen gør, at landbruget må tænke i nye baner. Biomasse er et af de områder, hvor landbruget kan spille en større rolle i fremtiden. Ikke kun som leverandør af biomasse, men også i drift og ejerskab af biomasseanlæg.

Klimaændringerne vil også kunne mærkes ude på bedrifterne. Vi skal alle bidrage til reduktion i udledningen af drivhusgas, og vi skal tilpasse vores produktion til nye klimaforhold. Det kræver, at vi udnytter agroindustriens teknologier, udtager arealer af produktion, optimerer gødningshåndteringen og udnytter restbiomasse til produktion af vedvarende energi. Og meget mere.

I de kommende år skal dansk landbrug fortsætte klimaindsatsen, både på bedrifterne og i fødevarevirksomhederne. Det kræver, at politikerne husker på, at der fortsat skal være mulighed for en dynamisk udvikling af vores erhverv - og at konkurrenceevnen skal opretholdes.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle