Vi hjælper havets oaser og lunger

DEBAT?

Kære Mette Gjerskov.

Du skriver i LandbrugsAvisen fredag 3. august, at randzonerne ikke længere indføres for at forbedre tilstanden i vandløbene, men derimod i fjorde og det øvrige vandmiljø. Du skriver samtidig, at du er enig i, at manglende stenrev og ændring af bundforholdene i de indre farvande ganske givet har en betydelig negativ effekt på vandmiljøet.

Det er opsigtsvækkende. Tidligere mente du, at landmænd hælder gift og gylle i vandløbene, men det mener du åbenbart ikke længere. Det er glædeligt at blive frikendt for disse uhyrlige påstande.

Når jeg skriver til dig, er det, fordi vi har løsningen på hånden, når det gælder om at forbedre havmiljøet. Vi har i LandboSyd været meget aktive i genetablering af et stenrev ved Sønderborg, og vi kan glæde os over, at det har fået stor opmærksomhed fra din ministerkollega Ida Auken.

Stenrev kaldes for havets oaser og lunger, og de er til alles fordel. En stenet havbund med vedhæftede tangplanter har stor betydning for iltforholdene. DHI og DMU har vurderet, at når vandmiljøet ikke er blevet forbedret mere trods landbrugets store miljøindsats, kan det hænge sammen med, at fjordene mangler de stabiliserende bundplanter. Kvælstofkoncentrationen fra de dyrkede arealer er siden 1990 reduceret med 40 procent, uden at tilstanden i vandmiljøet er forbedret tilsvarende.

Tidligere udgjorde stenrev i de indre danske farvande omkring 40 kvadratkilometer. Stenfiskeri til havnemoler, kystsikring og byggeri betyder, at stenrevene er stort set forsvundet.

LandboSyd har beregnet, at med blot 27,4 hektar stenrev i Lillebælt er der ikke længere behov for randzoner og krav om efterafgrøder i området. Så fjernes lige så meget kvælstof og fosfor i farvandene, som vandplanerne vil gøre. Samtidig er det 25 gange billigere samfundsøkonomisk.

Jamen, så handler det vel om at komme i gang. Granit kan hentes i Sverige. Og landbruget bidrager gerne med indsamling af sten, som vi har gjort i sønderborgområdet.

Det er mig ubegribeligt, at du vil forblive jobafskaffelsesminister og ikke helhjertet vil arbejde for vækst og arbejdspladser. Det her handler ikke kun om landbruget men om tusindvis af arbejdspladser i følgeindustrien og en stor eksport af fødevarer. Det handler om at skabe vækst i samfundet i stedet for mismod, og det er en vindersag for både politikeren og samfundsøkonomien.

Så vælg den nyeste viden og de intelligente løsninger og drop den forældede retorik.

Tidligere mente du, at landmænd hælder gift og gylle i vandløbene, men det mener du åbenbart ikke længere. Det er glædeligt at blive frikendt for disse uhyrlige påstande.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle