Vi kan ikke klare flere udgifter

Blodrøde tal på bundlinjen for tredje år i træk og faldende jordpriser, så underskuddet ikke kan lånefinansieres. Det var de alvorlige kendsgerninger, formanden for Mors Thy Familielandbrug, Søren Hansen, ridsede op i sin beretning ved foreningens generalforsamling i denne uge.

"Det er et lyspunkt, at låneomlægningen i øjeblikket giver et pusterum, så vi kan holdes i live et år endnu. Men landbruget er underlagt den globale konkurrence. Og vi må fortælle den sandhed, at Danmark mister konkurrencekraft, fordi vi har for høje omkostninger," sagde Søren Hansen.

Genopret konkurrenceevnen

Søren Hansen appellerede til politikerne om at genoprette landbrugets konkurrenceevne på både kort og langt sigt.

"Landbrug & Fødevarers seks krav er ikke nok til at rette tilstanden på længere sigt. En anden udfordring er, at vore danske politikere arbejder på at få EU-tilskuddet fjernet. Det gør, at vi i EU er sat uden for indflydelse på, hvordan EU-tilskuddet skal formes i fremtiden," sagde Søren Hansen.

Vandplaner

Søren Hansen oplyste, at oplandet til Limfjorden, hvor de fleste af foreningens medlemmer befinder sig, bliver særligt hårdt ramt af de nye vand- og naturplaner fra de statslige miljøcentre.

"Vi skal reducere udvaskningen med 46 procent, og selv om arealerne omkring Limfjorden udgør en sjettedel af Danmarks areal, skal vi reducere med en tredjedel af de 19.000 ton, som politikerne har bestemt, vi skal skære yderligere ned," fortalte Søren Hansen.

Han mener, at hvis nedskæringen af de reduktionen skal ske med generelle tiltag, må landmændene i hans område vinke farvel til husdyrproduktion. Han finder, at der i stedet skal laves målrettede tiltag som vådområder til kvælstofopsamling, piledyrkning på sårbare arealer og andre energiproducerende afgrøder samt genopretning af stenrev ude i Limfjorden, som medvirker til omsætning af kvælstoffet.

"Stenene har en gang ligget i Limfjorden men er blevet fjernet af molebyggeri og lignende gennem mange år. Så egentlig er det bare naturgenopretning, der skal sættes gang i," forklarede Søren Hansen.

Foreningens regnskab viser et overskud på omkring 400.000 kroner mod underskuddet sidste år på omkring 2,4 mio. som følge af kollapset i rådgivningsselskabet, som foreningen var medejer af. Foreningen samarbejder nu rådgivningsmæssigt med landboforeningen Landbo Thy.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle