Vi kommer til at mangle rådgivere

Der er behov for flere ansøgere til landbrugsrelevante uddannelser.

Landbruget kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft fra de videregående uddannelser. Sådan lyder meldingen fra forskningspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer Morten A. Linnet. Med mindre landbruget får flere unge ind på uddannelserne eller der kommer flere udlændinge til landbruget, så vil erhvervet i 2025 mangle tusindvis af kandidater. Det viser beregninger.

Kommer i bekneb

»I landbrugsrådgivningen medfører generationsskifte en stigende efterspørgsel efter medarbejdere med videregående uddannelser. Med det nuværende optagelsesniveau vil vi komme til at mangle kvalificerede kandidater med indsigt i jordbrugsforhold«, siger Morten A. Linnet, forskningspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Han peger blandt andet på naturressource- og agrobiologikandidater, der i gamle dage hed agronomer.

»Hvis vi ser på fødevarevirksomheder, kommer vi til at mangle mejeriingeniører og maskinmestre, der kan betjene de mere avancerede udstyr og faglærte som elektrikere, smede og VVS’er«.

Årets optagelsestal på landbrugsrelevante uddannelser er blandet læsning, hvis man ser på jordbrugs- og fødevareuddannelserne. På Jordbrugsøkonomiuddannelsen oplever de for andet år i træk tilbagegang, fra 42 til kun 34 optaget i år. Også i Agrobiologi på Aarhus Universitet oplever de tilbagegang.

»Generelt må vi forudse større mangel på kvalificeret arbejdskraft fra de videregående uddannelser. Vi rekrutterer allerede i dag mange med andre uddannelsesprofiler end de jordbrugsvidenskabelige, men det er vigtigt at opretholde en fornuftig balance«.

Større virksomheder

Der er fremgang på Jordbrugsteknologiuddannelsen, der oplevede en stigning på 12 procent ansøgere i forhold til sidste år. På bachelor- uddannelsen i Fødevarer og Ernæring og Naturressourcer på Københavns Universitet oplever de også en stigning. Landbrug & Fødevarer kører rekrutteringskampagner på kød- og mejeriområdet og arbejder på at igangsætte mere brede rekrutteringsaktiviteter i løbet af efteråret.

»Virksomhederne bliver stør-re, og kompleksiteten i den globale fødevarehandel gør, at behovet for specialister og generalister stiger, også for kandidater med internationalt udsyn og kompetencer«, siger Morten A. Linnet.

Faktaboks

Antal optagne:

  • På Erhvervsakademi Aarhus er de på jordbrugsteknologuddannelsen gået fra 145 til 156 studerende
  • I Fødevarer og Ernæring og Naturressourcer på Københavns Universitet er der optaget 85 i år modsat de 78 sidste år
  • De fødevarerelaterede ingeniøruddannelser på Danmarks Tekniske Universitet har igen fuldt optag
  • Mere bekymrende ser det ud for Agrobiologiuddannelsen, der er gået fra fra 45 til 36nye studerende.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle