Vi må tro på at det nytter for at komme videre

Indsigelser til næste generation vandplaner er lige så vigtige som til de første vandplaner.

»Vi har brug for, at nogen tager ansvaret for at forbedre vores rammevilkår,« efterlyste Vejle-Fredericias formand, Nis Hjort, i sin beretning til foreningens generalforsamling i denne uge.

Foreningen er klar til at sende indsigelser og indkalder til orienteringsmøde 30. april.

»Det er uforståeligt, at der her, to år efter at Landbrugskommissionen foreslog en ændret kvælstofregulering, stadig kun ser mere af den gamle form for regulering, nemlig vandområdeplaner, der kræver yderligere N-reduktioner, og en naturplan der forbyder gødskning og plantepleje på paragraf 3-arealer,« sagde formanden.

Han advarede mod, at vandområde Lillebælt Jylland, som foreningens medlemmer bor i, skal reducere næringsstofudledningen med 22-23 procent frem til 2021.

»Det vil betyde kraftige ændringer i landbrugsproduktionen i vores område,« sagde Nis Hjort.

Formanden fremhævede kontakten til kommunerne, som dækker foreningens område.

»De seks trekantskommuner har lagt udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder i et fælles sekretariat. Vi har lobbyet kraftigt - senest med møder med borgmestre og kommunaldirektører, og vi har da også opnået, at der ikke længere er reserveret jord til 1.000 års byudvikling men kun til 50-100 år. Ligger ens bedrift bynært, er det en problemstilling, man bør interessere sig for,« rådede formanden.

Nis Hjort så frem til det forestående folketingsvalg:

I bestyrelsen er vi ved at tage kontakt til kandidaterne. Det er vigtigt, at så mange som muligt i de enkelt folketingsgrupper har forståelse for de muligheder, som ligger i et landbrug i vækst og udvikling,« sagde han.

Faktaboks

  • Medlemmer: 875
  • Resultat 2014: Ca. 300.000 kr. 
  • Medejer af rådgivningsvirksomheden LMO

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle