Af Helle Reedtz-Thott, bestyrelsesformand i Arbejdsgiverforeningen GLS-A

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen er steget med 16.000 personer i april. Det betyder, at vi nu kun er 14.000 fra at nå rekordbeskæftigelsen lige før coranaepidemien lukkede Danmark og store dele af verden ned.

Reformpolitik

Udfasningen af restriktioner medfører, at der kommer gang i virksomhederne og arbejdsmarkedet. Antallet af jobopslag er rekordhøjt. Virksomhederne søger nye medarbejdere som aldrig før. Det gælder også GLS-A’s medlemsvirksomheder, som melder om rekrutteringsvanskeligheder - uafhængig af branchetilknytning.

GLS-A har sendt en opfordring til politikerne: Få nu kigget på reformpolitikken for at se, om vi kan øge det indenlandske arbejdsudbud. Der er alt for mange, som er fastholdt på overførselsindkomst, som samfundet burde hjælpe ind på arbejdsmarkedet.

Undgå flaskehalse

Få nu også set ind i de meget stramme regler for udenlandsk arbejdskraft – og gør det i tide, så vi ikke står med problemerne den dag, det virkeligt strammer til. Vi oplever alvorlige forsinkelser i sagsbehandlingen hos udlændingemyndighederne, der gør det vanskeligt at få udenlandske medarbejdere til Danmark, når der er brug for dem.

Flaskehalse på arbejdsmarkedet skal vi for alt i verden søge at undgå. Det giver risiko for overophedning med alt for høje lønstigninger til skade for konkurrenceevnen. Men fremfor alt bremser det virksomhedernes vækstpotentiale. Det kan skade dansk økonomi og det danske samfund.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle